Wil je van je geld af? Ga dan naar een verzekeraar. Verzekeraars bieden momenteel negatief rendement.

MoneyWise vergelijkt ieder najaar alle aanbieders van lijfrenteproducten en berekent meer dan 270 tarieven van banken en verzekeraars om te onderzoeken welke aanbieder het meeste oplevert. Het beeld bij de onderzoeken van de afgelopen jaren, geldt ook voor het onderzoek van 2015. Door de steeds lagere rentestand zijn de uitkeringen steeds lager geworden.

In alle gevallen levert een lijfrente uitkering bij een bank meer op dan bij een verzekeraar. Maar dit jaar zijn de tarieven bij steeds meer verzekeraars zo laag dat men in veel gevallen minder terugkrijgt dan men inlegt.

Negatief rendement bij verzekeraars

In 54% van de berekeningen voor een uitkering van 5 tot 15 jaar krijg je bij een verzekeraar minder terug dan je inlegt. Zo levert een storting van € 50.0000 bij 4 van de 5 verzekeraars in 10 jaar minder op dan de inleg. Verzekeraar Delta Lloyd keert bijvoorbeeld maar € 49.087 bij een inleg van € 50.000. Bijna € 1.000 minder in 10 jaar tijd!

Bij de veel gekozen looptijd van 5 jaar krijgt men in 93% van de berekeningen minder terug dan men inlegt. Ook voor de opbouw van een lijfrente bij een verzekeraar zien we dat er vaak negatief rendement worden gehaald. De meeste verzekeraars brengen dan ook geen offerte uit in dat geval. Het negatieve rendement ontstaat door hoge poliskosten in een lijfrenteverzekering in combinatie met de lage (reken)rente.

Grote verschillen in poliskosten van verzekeraars

MoneyWise heeft ook de poliskosten van verzekeraars vergeleken en daar komen grote verschillen uit. Om een lijfrentekapitaal van € 50.000 in 10 jaar tijd te kunnen uitkeren rekent Nationale Nederlanden in totaal € 1.798,80 aan poliskosten. Reaal rekent hiervoor € 592,15 aan kosten. Nationale Nederlanden rekent dus 3 keer zoveel aan kosten. Toch levert de lijfrente uitkering per maand bij Nationale Nederlanden meer op dan bij REAAL. Nationale biedt € 419,87 per maand en REAAL € 404,70. In 10 jaar tijd scheelt dat uiteindelijk € 1.820,40. Conclusie is dat Nationale Nederlanden hogere kosten rekent maar blijkbaar een betere rekenrente hanteert.

Banksparen wel rendement

Zou men kiezen voor lijfrente banksparen in plaats van een lijfrente verzekering dan zou men in alle gevallen meer terugkrijgen dan men inlegt. Banken kennen op dit moment een lage rente maar rekenen in de meeste gevallen geen kosten voor een lijfrente uitkering. Alleen de Rabobank, ABN-AMRO, Delta Lloyd en Ohra rekenen respectievelijk € 2,50, 2,20 en € 1,00 voor iedere (maandelijkse) uitkering.

Uitkeringen gedaald t.o.v. van 2014

De daling van de marktrente met ongeveer 0,5% in 2015 levert bij banksparen gemiddeld een 3,5% lagere uitkering op. De uitkering bij verzekeraars daalde gemiddeld met 2%.

Lijfrente bij verzekeraar? Alleen als het moet.

Waarom zou men nog een lijfrente onderbrengen bij een verzekeraar als men niet of nauwelijks het ingelegde geld terugkrijgt? De meest voorkomende reden hiervoor ligt in de verschillende fiscale regels die in de afgelopen jaren voor lijfrentes zijn geïntroduceerd. Heeft men bijvoorbeeld een lijfrente afgesloten om de periode van 60 tot AOW leeftijd te overbruggen? Dan kan men alleen bij een verzekeraar terecht. Wil men een levenslange uitkering dan kan men ook alleen bij een verzekeraar terecht. Maar ook in dat geval kan banksparen met een looptijd van 30 jaar of meer een interessant alternatief zijn.

Steeds minder verzekeraars

De laatste jaren zijn er veel verzekeraars van de markt verdwenen. Dit jaar verdwenen bijvoorbeeld Erasmus en Conservatrix van het toneel. In de online vergelijking van MoneyWise worden nog maar 7 verzekeraars getoond voor een uitkerende lijfrente. Een aantal daarvan geeft geen offerte af bij een negatieve rente. De lijfrentemarkt is voor veel verzekeraars niet interessant meer.

Maar er is nog een andere reden waarom mensen hun lijfrente laten uitkeren door een verzekeraar. Niet alle verzekeraars hebben een bankvergunning en kunnen banksparen aanbieden. De klant met een vrijkomende lijfrenteverzekering wordt echt niet doorgestuurd naar de bankafdeling van een concurrent. En dus tekenen veel klanten klakkeloos voor een nieuwe lijfrenteverzekering bij de huidige verzekeraar.

Shoppen en vergelijken voor de hoogste uitkering

Consumenten met een vrijkomende lijfrenteverzekering zijn vrij om te shoppen voor de hoogste uitkering. Men doet er dus goed aan om te vergelijken. Voor een uitkering van 10 jaar kan bij een inleg van € 50.000 het verschil tussen een verzekeraar en bank oplopen tot € 5.000.

Conclusies:

  • Lijfrente uitkeren via een verzekeraar levert in veel gevallen een negatief rendement op. Dit ontstaat door lage rekenrente en hoge poliskosten.
  • Banksparen levert door lage rentestand minder op dan vorige jaren.
  • Banksparen levert in alle gevallen een positief rendement.
  • Er zijn steeds minder verzekeraars die een lijfrenteproduct aanbieden.
  • Ga alleen naar een verzekeraar als banksparen fiscaal niet is toegestaan.
  • Shoppen en vergelijken loont nog steeds, de verschillen lopen op tot duizenden euro’s.

Bron: www.moneywise.nl