Onder PSD2 zijn banken verplicht om een ‘digitale toegangspoort’ beschikbaar te stellen voor onder toezicht staande derde partijen die betaalinitiatie- en/of rekeninginformatiediensten aanbieden

Deze toegang is mogelijk via de consumenteninterface of een speciale interface (‘dedicated interface’ of API). De Betaalvereniging ondersteunt de visie dat open, speciaal voor dat doel ontwikkelde (‘dedicated’) interfaces (API’s) de beste garantie zijn voor een veilige en betrouwbare communicatie via de bancaire infrastructuur tussen derde partijen en betaalrekeninghouders. Individuele betaaldienstverleners en Europese marktstandaardisatie-initiatieven werken hier hard aan. De Betaalvereniging is hier nauw bij betrokken.

Nationaal Implementation Support Platform

Onder het label ‘Nationaal Implementatie Support Platform NL’ of NISP-NL voert de Betaalvereniging coördinerende en ondersteunende activiteiten uit met als doel:

  • een vlotte implementatie van speciale interfaces door ASPSP’s
  • vergemakkelijking van het verlenen van vrijstellingen van de fall-back interface-verplichting door DNB.

Via NISP-NL is een goede dialoog mogelijk tussen belanghebbenden en DNB als waarnemer. Op 14 september 2019 moeten de speciale interfaces operationeel zijn en ‘breed gebruik’ aangetoond zijn.

Bron: Betaalvereniging Nederland