Lopend onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) laat zien dat een schuldentraject voor een aanzienlijk deel van de deelnemers tot positieve resultaten leidt. De informele en lokale aanpak van schuldhulpinitiatieven is daarbij van groot belang. Gisteren kwamen daarom zestig van deze lokale organisaties zoals VluchtelingenWerk Nederland, Humanitas, Hoedje van Papier en De Regenboog Groep bijeen in Utrecht. De aanwezigen zijn met elkaar verbonden door hun deelname aan het grootschalig, vijfjarig onderzoek naar armoede en schulden in Nederland, opgezet door Nationale-Nederlanden en Aegon.

Dankzij presentaties en workshops van onder andere de Nationale ombudsman, het Nibud, Hogeschool van Amsterdam en de Belastingdienst hebben de deelnemers elkaar beter leren kennen en zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Effect en bereik

Uit de onderzoeksresultaten over 2018 blijkt onder meer dat 26 procent van de respondenten op de lange termijn schuldvrij is. En dat de gemiddelde schuld zowel op korte als op lange termijn afneemt. Ook heeft deze groep na afloop van het traject vaker geld beschikbaar voor onverwachte uitgaven, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een wasmachine. Projecten die inzetten op het vergroten van de inkomsten van deelnemers, zoals bijvoorbeeld aandacht voor sollicitatievaardigheden, hebben blijvende impact. Samen met zestig maatschappelijke partners, ruim 1300 vrijwilligers van Nationale-Nederlanden en 250 van Aegon zijn de afgelopen drie jaar bijna tienduizend huishoudens die kampen met (dreigende) schulden en armoede op weg geholpen naar financiële redzaamheid.

‘De landelijke bijeenkomst is voor de partnerprojecten van Van Schulden naar Kansen bij uitstek een plek voor ontmoeting, een plek om van elkaar te leren en hun netwerk te verbreden. Op deze manier kunnen zij hun deelnemers nog beter helpen of juist naar een andere partij doorverwijzen als dat beter past bij de schulphulpvraag, zegt Miranda Visser-de Boer, manager van Stichting van Schulden naar Kansen. ‘Deze lokale maatschappelijke projecten zijn toegankelijk én maken een verschil, blijkt ook uit het onderzoek van de HvA. Daarom blijven wij initiatieven steunen die mensen helpen om orde en overzicht in hun financiën aan te brengen, financieel assertiever te worden en hun inkomen te vergroten’

‘Voor financiële dienstverleners als wij, is klanten in staat stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst ons dagelijks werk’, aldus Madelyn Horstink, projectleider Van Schulden naar Kansen bij Aegon. ‘Met die kennis kunnen we ook mensen helpen die als gevolg van problematische schulden niet aan het maken van die keuzes toekomen. Ik ben dan ook trots op de bijna 8% collega’s die zich als vrijwilliger inzetten voor de maatschappelijke projecten die Aegon met Van Schulden naar Kansen ondersteunt. De impact die mijn collega’s daarmee maken in het leven van de deelnemers is groot en de opgedane ervaring helpt hen weer in het gewone werk.’

Van Schulden naar Kansen

Sinds 2008 maakt Stichting van Schulden naar Kansen, een initiatief van Nationale-Nederlanden, zich sterk voor het bevorderen van financiële redzaamheid in Nederland. In 2016 sloot Aegon zich aan bij het doel om armoede door probleemschulden in Nederland terug te dringen. In Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Zwolle, Den Haag, Leeuwarden en Groningen zetten beide partijen zich in als verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting van Schulden naar Kansen: www.vanschuldennaarkansen.nl en op www.aegon.nl/vanschuldennaarkansen.

Bron: Nationale Nederlanden