In de huidige digitale revolutie staan finance afdelingen voor een scala aan uitdagingen om dit in goede banen te leiden. Deze variëren van het implementeren van nieuwe technologieën en het waarborgen van gegevensbeveiliging tot het navigeren door complexe regelgeving en het aanleren van nieuwe werkwijzen en processen. Toch biedt deze tijd van verandering ook kansen voor innovatie en groei. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van geavanceerde analysetools, AI-aangedreven systemen voor risicomanagement te implementeren of taken te automatiseren met behulp van robotic process automation (RPA), kunnen finance afdelingen efficiënter werken en waardevolle inzichten genereren. Het is duidelijk dat stilstaan gelijk staat aan achteruitgang in deze snel evoluerende digitale wereld. Maar hoe kunnen organisaties effectief omgaan met deze uitdagingen? In deze blog bespreek ik de twee hardnekkigste uitdagingen en hoe je deze het beste kunt aanpakken.

Uitdaging 1: Gebrek aan technische kennis op de finance afdeling

De eerste uitdaging waar veel finance afdelingen mee te maken hebben, is het gebrek aan technische kennis. Uit ons onderzoek blijkt dat 27 procent van de finance professionals hier tegenaan loopt. Zonder voldoende technische kennis kunnen finance professionals moeite hebben om de volledige mogelijkheden van nieuwe technologieën te begrijpen. Hierdoor kunnen ze niet goed inschatten welke technologieën zij nodig hebben om processen te optimaliseren, efficiëntie te verbeteren of nieuwe zakelijke kansen te benutten.

Om ervoor te zorgen dat finance professionals toch meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van technologieën, kunnen finance teams nauwer samenwerken met de IT-afdeling. Op deze manier kunnen er bijvoorbeeld onderling wensen en vragen enerzijds en technische kennis anderzijds worden gedeeld, en kan er worden samengewerkt aan de implementatie van nieuwe technologieën. Hierdoor kunnen finance professionals profiteren van de technische expertise van IT-professionals, en kunnen ze gezamenlijk oplossingen ontwikkelen die de behoeften van zowel de finance- als de technische afdelingen adresseren.

Uitdaging 2: Weerstand van medewerkers

Een tweede obstakel waar finance afdelingen mee te maken hebben, is de weerstand van medewerkers tegen veranderingen. Bijna een derde van de organisaties (27%) worstelt hiermee. Medewerkers kunnen zich bedreigd voelen door de introductie van nieuwe technologieën, vooral als ze vrezen dat hun taken overgenomen worden door geautomatiseerde systemen of als ze erg gehecht zijn aan de bestaande manier van werken. Deze weerstand kan uiteindelijk leiden tot vertragingen of zelfs mislukkingen bij de implementatie van nieuwe technologieën.

Het is dan ook belangrijk dat je benadrukt dat nieuwe technologieën bedoeld zijn om taken te automatiseren en efficiëntie te verbeteren, niet om banen overbodig te maken. Het kan nuttig zijn om de rollen van medewerkers opnieuw te definiëren en hen nieuwe verantwoordelijkheden te geven die passen bij de nieuwe technologie.

Daarnaast moet het leiderschap een actieve rol spelen bij het promoten van een cultuur van verandering en innovatie. Creëer een cultuur waarin medewerkers worden aangemoedigd om ideeën te delen, feedback te geven en actief deel te nemen aan het veranderingsproces. Het betrekken van medewerkers bij de besluitvorming kan hun gevoel van eigenaarschap vergroten en hen helpen zich meer verbonden te voelen met de organisatie. Voer bijvoorbeeld pilotprogramma’s uit waarbij een beperkt aantal medewerkers de nieuwe technologie kan testen en feedback kan geven voordat deze op grotere schaal wordt uitgerold. Door medewerkers vanaf het begin te betrekken bij de implementatie van nieuwe technologieën, ontwikkelen zij een gevoel van eigenaarschap. Hierdoor zijn ze meer geneigd om de nieuwe technologie te omarmen en actief bij te dragen aan het succes ervan.

Een holistische aanpak

Nu de digitale revolutie op de finance afdeling in volle gang is, is het ook essentieel dat organisaties zich bewust zijn van de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is een holistische aanpak vereist. Dit omvat een nauwe samenwerking tussen de finance- en IT-afdeling, betrokkenheid van medewerkers bij besluitvorming, adequate training en het bevorderen van een cultuur waarin verandering en innovatie centraal staan. Door deze benadering kunnen finance afdelingen met succes nieuwe technologieën implementeren waar iedereen van profiteert.

Bron: Moss Nederland