Bijna vier op de vijf Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 75 jaar handelen hun bankzaken af via het internet. Daarmee behoort ons land tot de top van de Europese Unie. Sinds 2005 is het aandeel Nederlanders dat internetbankiert met meer dan de helft toegenomen. Vooral ouderen hebben een inhaalslag gemaakt.

Nederland samen met Finland aan kop

In 2011 deed 79 procent van de Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 75 jaar aan internetbankieren. Hiermee heeft Nederland samen met Finland het hoogste aandeel dat internetbankiert in de Europese Unie. In Bulgarije en Roemenië daarentegen komt internetbankieren nauwelijks voor. Gemiddeld bankiert 37 procent van de 16- tot 75-jarigen in de EU via internet.

Internetbankieren flink gegroeid

In de afgelopen jaren zijn steeds meer Nederlanders gaan internetbankieren. Tussen 2005 en 2011 is het aandeel personen dat het internet voor bankzaken gebruikt, toegenomen van 50 procent tot 79 procent. De groei deed zich voor in alle leeftijdsgroepen. Zo steeg het aandeel dat internetbankiert bij de 16- tot 25-jarigen in deze periode van 55 procent naar 83 procent.

Relatief het sterkst was de toename onder de 55- tot 75-jarigen. Sinds 2005 is het aandeel ouderen dat via internet bankiert meer dan verdubbeld tot 60 procent. Het groeitempo van het internetbankieren is in het afgelopen jaar wel afgezwakt. Dit kan erop duiden dat het verzadigingspunt langzamerhand is bereikt.

Eén op de tien gebruikt internet ook voor andere financiële diensten

In 2011 heeft bijna 10 procent van de 16- tot 75-jarige Nederlanders het internet ook gebruikt voor andere financiële diensten zoals het kopen van aandelen. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2005. Vooral onder de 16- tot 25-jarigen is het gebruik van het internet voor dit soort financiële transacties in de afgelopen jaren gestegen.

Bron: Eurostat, CBS