‘Nederland dreigt Europees uit de pas te lopen met nieuwe regels rond productgarantie.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over die nieuwe regels. Ze roepen de Tweede kamer op om het wetsvoorstel net zo in te voeren als de andere EU-landen in plaats van weer met allerlei extra ‘toeters en bellen’.

Nederland loopt uit de pas

De nieuwe regels vloeien voort uit Europese richtlijnen die beogen de garantietermijnen in de hele EU gelijk te trekken. Zo krijgen Europese consumenten en bedrijven overal dezelfde rechten en weet iedereen waar ie aan toe is. In plaats van dat Nederland net als de buurlanden in Europa de nieuwe termijn overneemt, kiest het er echter voor om een andere garantietermijn te blijven gebruiken; een termijn die afhangt van de verwachte levensduur van een product. Wat die levensduur is, weet niemand. Deze onzekerheid leidt ertoe dat niemand weet waar hij aan toe is. ‘Neem daarom gewoon de EU-termijn over,’ aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Gebruiksvergoeding

Ook de gebruiksvergoeding, die we al sinds jaar en dag in Nederland kennen als mensen na jaren gebruik met een niet-functionerend product terugkomen en een nieuwe meekrijgen, verdwijnt. ‘Terwijl juist dit systeem leidt tot grote tevredenheid bij zowel klanten als verkopers’. Als de EU-termijn wordt overgenomen, dan is dit probleem ook meteen opgelost.

Updateverplichting

Het wetsvoorstel dreigt op meer fronten voor problemen te zorgen als het niet wordt aangepast. Zo worden winkels verplicht om klanten te informeren over updates van software die in telefoons, laptops, smart tv’s, smart wasmachines, etc. zit en de updates te leveren. Zelfs jaren later nog. Hoe moet de verkoper dit doen? Dit gaat gedoe geven aan de toonbank vrezen de ondernemersorganisaties.

Wijk niet af

De ondernemersorganisaties vragen de Kamerleden om geen afwijkende positie in te nemen als Nederland maar te kiezen voor de Europese garantietermijn die ook al onze buurlanden gebruiken. Ook moet op zijn minst de gebruiksvergoeding mogelijk zijn vanaf 2 jaar na (ver)koop. Verder moet de updateverplichting zo simpel mogelijk worden vormgegeven voor winkeliers zonder een hele papierwinkel en onwerkbare systemen.

Bron: MKB