Vanaf vandaag start de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024. De minimum winstbelasting van 15% voor bedrijven, draagt bij aan een eerlijker belastingstelstel en helpt belastingontwijking te voorkomen. In oktober 2021 hebben 137 landen hierover een akkoord bereikt. Nederland start met deze technische consultatie zodat het wetsvoorstel snel kan worden ingevoerd zodra er een akkoord is op Europees niveau. Reageren op het wetsvoorstel kan tot 5 december via internetconsultatie.nl.

Het Inclusive Framework is door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) georganiseerd. Hier is in 2021 met de aangesloten landen een politiek akkoord bereikt over de herziening van het internationale belastingstelsel.

De minimum winstbelasting is één van de maatregelen die voortkomt uit dit akkoord. Deze maatregel zorgt ervoor dat multinationals altijd ten minste een minimumniveau van 15% aan winstbelasting betalen. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven hun winsten door laten stromen naar landen met een laag belastingtarief en zo minder belasting betalen.

Eind 2021 heeft de Europese Commissie een eerste versie van het richtlijnvoorstel gepubliceerd met modelteksten voor de EU-lidstaten. Afgelopen juni hebben bijna alle EU-lidstaten, op 1 na, ingestemd met het richtlijnvoorstel.

Hoewel het wetsvoorstel nog niet definitief is, start Nederland nu al met de consultatie. Input op dit conceptwetsvoorstel is belangrijk, omdat het de kwaliteit van de definitieve Nederlandse wetgeving kan verbeteren. Op deze manier kan het wetsvoorstel snel in Nederland worden ingevoerd als er binnen de Europese Unie akkoord op komt.\

Bron: Rijksoverheid