Uit wereldwijd onderzoek door Freshworks blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde CEO’s (56%) zichzelf beschouwt als deskundig of zelfs expert in het gebruik van AI-tools op de werkvloer. Bovendien tonen Nederlandse ondervraagden een opvallend hoog vertrouwen in AI-tools.

Nederlandse CEO’s nemen de leiding in Europa wat betreft het gebruik van AI-tools op de werkvloer. Ons land steekt ver uit boven andere Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland in de bereidheid om AI in te voeren op de werkplek. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van Freshworks.

Het onderzoek, uitgevoerd door Method Research en verspreid door PureSpectrum namens Freshworks – een toonaangevende aanbieder van door AI ondersteunde bedrijfssoftware – omvatte meer dan 7.000 senior besluitvormers uit twaalf landen. Het doel van het onderzoek was om de werkelijke houding van bedrijven ten opzichte van AI te achterhalen, omdat er een beeld ontstaat dat CEO’s de kansen van AI erkennen, maar het tegelijkertijd ook als een bedreiging zien.

Nederlanders tonen het meeste vertrouwen in het gebruik van AI – meer dan elk ander land in het onderzoek. In Nederland geeft 45% van de ondervraagde CEO’s aan voldoende kennis te hebben van AI, en nog eens 11% beweert zelfs een expert te zijn, vergeleken met slechts 6% in Frankrijk en 5% in Duitsland. Met in totaal 56% zijn Nederlandse CEO’s wereldwijd het meest zelfverzekerd over AI.

Gegeven dit zelfvertrouwen is het geen verrassing dat Nederlanders zich ook het meest op hun gemak voelen bij het gebruik van AI-geoptimaliseerde softwareapplicaties (68%). Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (52%) gebruikt AI-tools dagelijks of enkele keren per week.

Opmerkelijk vertrouwen

Nederlanders tonen opvallend meer positiviteit over AI in vergelijking met andere landen. Nederlandse CEO’s waarderen AI vanwege de kwaliteit van het werk dat het levert (51%), de productiviteitswinst (50%) en de nauwkeurigheid (44%). Dit resulteert erin dat Nederlandse respondenten wereldwijd het meeste vertrouwen hebben in AI (74%).

AI is geen vervanging voor mensen

Een mogelijke reden voor het grotere vertrouwen in AI onder Nederlanders is hun perceptie van AI als een ondersteunend systeem voor menselijke werknemers, in plaats van een vervangende kracht.

Nederlandse CEO’s zijn dan ook het meest bereid om te investeren in AI (17%) om vervolgens werkuren te besparen of taken te vereenvoudigen. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten zoals schrijven, coderen en het ontwikkelen van visuele content. Wereldwijd verlaagt AI de werkweek met gemiddeld 3 uur en 47 minuten door werk van werknemers over te nemen. Nederlandse respondenten zien dit als een manier om de kwaliteit van werk te verbeteren en meer taken te volbrengen (34%).

De Nederlandse respondenten geven aan dat zij geloven dat er nog steeds mensen nodig zijn om het werk van AI te beoordelen, monitoren en controleren om de kwaliteit te waarborgen. Ze zijn ervan overtuigd dat AI de menselijke beroepsbevolking nooit volledig zal vervangen (67%). Ter vergelijking: in Duitsland heerst er meer verdeeldheid over dit onderwerp (53%).

HR-uitdagingen

Het hoge vertrouwen in AI betekent echter niet dat Nederlandse CEO’s zich geen zorgen maken. Ze zien dat AI vooral activiteiten overneemt in startersrollen, maar de starter van vandaag is de ervaren werknemer van morgen die in staat moet zijn om de kwaliteit van AI te beoordelen. Hierdoor maken Nederlandse CEO’s zich zorgen dat ze de toegang tot de volgende generatie werknemers (39%) kunnen verliezen.

Risico om achterop te raken

Nederlanders staan bekend als ‘early adopters’ van nieuwe technologieën. De algemene resultaten van dit onderzoek zijn dan ook niet verrassend. Uit de inzichten blijkt dat Nederlandse respondenten geïnteresseerd zijn in AI en bereid zijn om te leren hoe ze AI kunnen integreren in hun dagelijkse werkzaamheden. Ze vinden het gebruik van nieuwe technologieën zoals AI spannend (32%) volgens het onderzoek.

De resultaten van het onderzoek bevatten echter ook een waarschuwing voor zowel vroege als late adoptanten van nieuwe technologie: iedereen moet zijn best doen om het volledige potentieel van nieuwe technologie te benutten en deze niet te snel af te schrijven als alleen geschikt voor technisch onderlegde bedrijven.

Het onderzoek toont aan dat nog lang niet elk bedrijf en elke sector ver gevorderd is. Iets meer dan een vijfde (22%) van de Nederlandse bedrijven onderzoekt de mogelijkheden van AI, maar heeft nog geen vaste plannen om dergelijke technologie te implementeren. Ook lijkt het gebruik van AI vooral voor te komen op bepaalde afdelingen zoals IT en R&D, terwijl het ontbreekt op andere afdelingen zoals klantenservice, waar slechts 6% van de afdeling AI gebruikt.

Concluderend: Nederlandse CEO’s staan positief tegenover werken met AI, maar nog niet alle sectoren en afdelingen benutten AI optimaal. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering en educatie in Nederland. Zo kunnen Nederlandse bedrijven voorkomen dat ze achterop raken ten opzichte van de concurrentie wat betreft de voordelen van AI. Met AI-tools kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun workflows, productiviteit en prestaties verbeteren.

Bron: Persberichten.com