Transport en distributie met 20 procent minder CO2? Ambitieus, maar best haalbaar binnen 5 jaar leert het Lean and Green programma.

Connekt kreeg vorige week de Nederlandse Logistiek Prijs van de vereniging Logistiek management voor het programma Lean and Green. Dit programma ondersteunt bedrijven en overheden die zich willen verbinden aan een reductie van tenminste 20 procent CO₂ binnen een periode van 5 jaar.

Duurzame logistiek

Wie aan transport denkt, denkt al snel aan vieze vrachtwagens. Onze wegen staan vol en de luchtkwaliteit lijdt hieronder. Dat moet beter. Maar, zonder transport staat ook alles stil; lege schappen, bouwvakkers die niet kunnen werken en geen biertje in de kroeg.

Er zijn slimme oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat de milieubelasting door transport en distributie wordt verminderd. Die oplossingen werken alleen maar als bedrijven, transporteurs, onderzoekers en overheden samen innovatieve oplossingen bedenken.

Koplopers

Bedrijven binnen het ‘lean and green’ programma werken nu al weer 5 jaar samen aan het voorkomen van transport, en daarmee minder vrachtwagens op de weg, minder lege kilometers en schonere technologie.

De bijna 300 koplopers van het programma, samen goed voor nu al 14 procent besparing op het pad naar 20 procent, tonen aan dat kennisdeling werkt. Inmiddels rijdt 35 procent van de vrachtwagens in Nederland rond met een Lean and Green logo. Dat zet zoden aan de dijk.

Kosteneffectief

Het verminderen van de CO2 uitstoot leidt ook tot besparingen. De gemakkelijkste en snelste manier om CO2 uitstoot te reduceren is door de verspilling aan te pakken. Bijvoorbeeld door minder lege kilometers te rijden, meer te bundelen en beter samen te werken.

Menselijke maat

Bij duurzaam transport gaat het niet alleen om de bewustwording van de chauffeur over zijn rijstijl of om innovatieve technologische oplossingen voor schonere brandstof en transportmiddelen. Het gaat ook om samenwerking waarbij de mensen binnen bedrijven en overheden bereid zijn om samen te werken, data open te delen, vrachten te bundelen en dus over de eigen grenzen heen te kijken.

Overheid

Zo’n 20 gemeenten hebben ook een ‘lean and green’ award behaald. De steden die zich voor de award aanmelden komen met goed doordachte logistieke concepten en slimme technologische oplossingen. Ze laten ook zien dat dit niet gaat zonder een stabiel beleid.

Leuk als een wethouder op de foto wil, maar het verduurzamen van de mobiliteit vraagt echt om meer dan die ene mooie foto. Dat besef zit nu duidelijk tussen de oren van de lokale ambtenaren.

Succes

Het project van Connekt is een inspirerend voorbeeld van een voor alle partijen geslaagde samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderzoek.

Inmiddels wordt de potentie van Lean and Green ook in het buitenland onderkend. In Italië en België is Lean and Green ook van start gegaan. Ook in Spanje, Zweden en Duitsland zijn ze er klaar voor. Duurzame logistiek is een export product geworden. Daar mogen we best wel een beetje trots op zijn.

 

Bron: www.delaatstemeter.com