Verreweg de meerderheid van Nederland (83%) zegt evenveel geld als vorig jaar te gaan besteden aan het aankomende Paasfeest. Waarbij we dit jaar verwachten zo'n 45 Euro gemiddeld uit te geven aan specifieke Paasinkopen zoals voeding, Paastakken, decoraties voor het ontbijt en dergelijke. Dat supermarkten speciale Paasaanbiedingen hebben, vindt een kleine 50% van Nederland leuk.
Ruim een kwart zegt daar ook veel gebruik van te maken. Overigens kijkt meer dan de helft van de Nederlanders niet echt uit naar de komende Paasdagen. Men vindt het Paasfeest een commerciële aangelegenheid geworden (62%) dat alleen maar geslaagd kan worden genoemd bij goed weer (volgens een derde). Dit blijkt uit het Paasonderzoek van marktonderzoekbureau Trendbox. Een online onderzoek onder een representatieve steekproef van 500 personen in de leeftijd van 16 jaar en ouder.

Pasen versus Kerstmis
Op veel fronten moet Pasen het afleggen tegen het Kerstfeest. Zoals op financieel gebied, aangezien bijna negen op de tien Nederlanders meer geld aan Kerstmis zeggen uit te geven dan aan de Paasdagen. Vermoedelijk zal de crisis hier een woordje meespreken alhoewel we, ten opzichte van een maand geleden, meer positief zijn in dit verband. Verder is tweederde van de Nederlanders het oneens met de stelling "ik vind Pasen leuker dan Kerstmis" en is voor slechts 4% Pasen belangrijker dan het Kerstfeest. Paaskaarten versturen, in de trant van Kerstkaarten, ziet men dan ook niet zitten; minder dan 5% van de Nederlanders is hiervoor te porren.

We eten meer dan 30 paaseitjes per persoon
Voor bijna een derde van de Nederlanders, met name voor de meerpersoons huishoudens, is het Paasontbijt het leukste gedeelte van de dag. Het Paasdiner wordt daarna door 15% als leukste ervaren terwijl iets meer dan 10% uit eten gaat. De meerderheid van Nederland eet dus thuis met Pasen en wat er dan vooral op het menu staat is weinig verrassend: eieren (al dan niet beschilderd), Paasbrood, roomboter, luxe broodjes en lekker beleg. En chocolade paaseitjes natuurlijk, waarvan we er gemiddeld ruim dertig eten voor, tijdens en na de Paasdagen.

Geen sprake van Paas-stress
Hoewel slechts één op de tien Nederlanders het eens is met de stelling "Pasen is veel leuker dan vroeger" wil verreweg de meerderheid (82%) het feest ieder jaar blijven vieren. Alleen een enkeling (6%) zou tweede Paasdag willen afschaffen. Daarnaast verwacht driekwart van de Nederlanders dat het Paasfeest over 20 jaar nog gewoon bestaat. Overigens is het doen van Paasinkopen voor slechts 11% ieder jaar weer een hoop gedoe. Daarnaast schept voor 15% van de Nederlanders, een ook niet al te hoge score, het Paasfeest teveel familieverplichtingen. Kortom, in tegenstelling tot Kerst-stress is van Paas-stress weinig sprake.

Goede Vrij(e)dag
Meer dan 40% van Nederland werkt op Goede Vrijdag. Bijna 15% krijgt deze vrijdag voor Pasen vrijaf van zijn/haar werkgever terwijl 12% een, al dan niet verplichte, snipperdag opneemt. Diversiteit alom derhalve voor wat betreft Goede Vrijdag en dat vinden veel Nederlanders onzin. Want met de stelling "ik vind het vreemd dat sommigen wel vrij krijgen met Goede Vrijdag en anderen gewoon moeten werken" is tweederde het eens. Aldus blijkt het draagvlak binnen de Nederlandse samenleving om van Goede Vrijdag een officiële vrije dag voor iedereen te maken groot: bijna 60% van de Nederlanders ondersteunt dit idee.

Bron: APS