Van alle Europese lidstaten hebben Nederlanders het minst last van de crisis. Toch kan dat voor een deel van de bevolking snel veranderen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in De Sociale Staat van Nederland, een onderzoek naar de sociale ontwikkeling van Nederland tussen 1998 en 2009.

Nederland is in de afgelopen tien jaar minder rijk geworden, maar in de ogen van de inwoners is het nog steeds welvarend. In 1997 was Nederland na Denemarken economisch gezien het best presterende land van Europa. Ook in 2009 staat Nederland, dit keer na Ierland, op een tweede plaats. 'Het verklaart waarom Nederlanders tot nu toe laconiek zijn over de eventuele persoonlijke gevolgen van de crisis', aldus het SCP.

Het SCP waarschuwt wel dat het in tijden van crisis altijd even duurt voordat inkomens en werkgelegenheid worden getroffen. 'Niet iedereen zal de terugslag even hard voelen. Het is waarschijnlijk dat mensen die aan het begin of aan het einde van hun loopbaan staan, laagopgeleiden en werklozen het hardst worden getroffen.' Het SCP trekt deze conclusie naar aanleiding van vergelijkingen met eerdere crises.

Betalingsachterstand
Nederlanders zijn zich wel van bewust van een mogelijke terugslag. Ze hebben minder vertrouwen in de toekomst dan drie jaar geleden. In 2006 verwachtte nog 68 procent van de bevolking dat de welvaart zou aanhouden, maar nu denkt nog maar 29 procent er zo over. Onlangs bleek uit onderzoek van GGN dat steeds meer Nederlanders in het rood staan.

Vijftien procent van de bevolking heeft op dit moment een betalingsachterstand. Eenderde van de Nederlanders is er in de afgelopen zes maanden op achteruit gegaan, meestal als gevolg van ontslag. Daaruit blijkt dus dat Nederlanders de crisis dus langzaam maar zeker ook in hun eigen portemonnee voelen. Ondanks de crisis heeft Nederland met 68 procent het hoogste percentage werkenden in Europa. Vooral vrouwen, ouderen en niet-westerse allochtonen werken vaker dan tien jaar geleden.

Bevolkingsgroei
De bevolking, 16,5 miljoen inwoners, groeit de komende jaren met 0,3 procent.
Dat is weer meer dan een paar jaar geleden. In 2004 was er sprake van een bevolkingsstagnatie. Volgens het SCP werd dat grotendeels veroorzaakt doordat de immigratie afnam en de emigratie juist groeide. Nu is dat andersom. Minder mensen verlaten Nederland, en er komen ook weer meer mensen binnen.

Deze migratieontwikkelingen hebben anno 2009 meer invloed op de bevolkingsgroei van Nederland dan geboorte en sterftecijfers. Het is daarom ook moeilijk om de bevolkingsgroei voor de komende jaren goed te voorspellen, stelt het SCP.

Toename allochtonen
Het percentage allochtone inwoners is de afgelopen jaren toegenomen naar 20 procent van de totale bevolking. In discussies in de media en de politiek lijken Nederlanders steeds minder tolerant te zijn ten opzichte van allochtonen, maar uit het SCP rapport blijkt het tegendeel.

In 2000 vond nog ruim de helft van de Nederlanders dat er te veel allochtonen waren, in 2008 was dat 39 procent. Een groot deel van de ondervraagden vindt wel dat de tegenstellingen en spanningen tussen allochtonen en autochtonen groot zijn.

Verder blijkt uit het SCP rapport dat een meerderheid van de allochtone en autochtone bevolking vindt dat immigranten de Nederlandse taal moeten leren zonder daarbij de eigen cultuur los te laten. Een allochtone en autochtone meerderheid vindt ook dat immigranten zich meer moeten inspannen om te integreren.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal arme allochtone gezinnen is gedaald. Dat is ook te zien op de huizenmarkt. Turken, Marokkanen en Surinamers hebben tegenwoordig vaker een koophuis dan tien jaar geleden.

Bron: www.rnw.nl