Nederland blijft steken op Europese achtste plaats

Het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat wordt steeds minder onderscheidend. Dat komt doordat andere Europese landen hun belastingsystemen sneller hervormen. Dat blijkt uit Paying Taxes 2013, het jaarlijkse onderzoek van PwC en de Wereldbank naar de belastingdruk en -systemen in 185 landen. Nederland blijft wederom steken op een Europese achtste plaats. Terwijl Nederland streeft naar een toppositie op het gebied van fiscaal vestigingsklimaat. Om deze ambitie waar te maken, zal het nieuwe kabinet maatregelen moeten nemen. PwC pleit in dit kader voor verdere vereenvoudiging van de loonheffingen, een geleidelijke uniformering van de btw en het verlagen van het aantal belastingen.

Regeerakkoord

“Nederland moet blijvend streven naar een toppositie op het gebied van fiscaal vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat in de voor Nederland relevante benchmarks”  zo stelde Staatssecretaris Weekers in zijn brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Paying Taxes vorig jaar.

Volgens PwC biedt het Regeerakkoord te weinig concrete voorbeelden van (administratieve) lastenverlichting voor bedrijven. “Dat is een gemiste kans voor ons vestigingsklimaat en daarmee voor de werkgelegenheid”, aldus Sytso Boonstra, voorzitter van PwC’s belastingpraktijk. Volgens Boonstra moet Nederland de ambitie hebben om een Europese top-5 notering te bereiken. Recent heeft PwC voorstellen gepresenteerd voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel, die deze toppositie binnen handbereik kunnen brengen. Daarin wordt gepleit voor:

– Vereenvoudiging van de loonheffingen door de versnelde uitvoering van de contouren geschetst in de ‘Verkenning loonsomheffing. De helft van de tijd die ondernemers besteden aan fiscale regels komt namelijk op het conto van de loonheffingen.
– Hervorming van het btw-stelsel door het lage tarief geleidelijk af te schaffen. Deze vereenvoudiging betekent een flinke administratieve lastenverlichting en past bovendien in de wereldwijde trend om meer nadruk te leggen op indirecte belastingen.
– Het verder omlaag brengen – in navolging van landen als Zweden, Noorwegen en Frankrijk – van het aantal belastingen, dan wel het slimmer innen van deze belastingen. Bijvoorbeeld door te kijken of gemeentelijke en waterschapsbelastingen ook niet geïnd kunnen worden door de Belastingdienst.

Verschillen steeds kleiner

We zien al een aantal jaren dat andere Europese landen hun belastingsystemen sneller hervormen dan Nederland. Vorig jaar voerden Finland, Oostenrijk en Spanje grote verbeteringen door. Dit jaar doen onder andere Duitsland, Polen, Roemenië, Rusland en Slovenië dat. Hierdoor worden de verschillen tussen belastingsystemen in Europa steeds kleiner. “Als alle Europese landen binnen enkele jaren een vergelijkbaar of concurrerender fiscaal regime kennen, wordt Nederland minder voor de hand liggend als vestigingsplaats. Alleen door te kiezen voor echte fiscale hervormingen kunnen wij ons concurrentievoordeel behouden”, stelt Boonstra.

Oost-Europese landen bezig met inhaalslag

Hoewel de fiscale stelsels van Oost-Europese landen nog geen Europese top-10 notering scoren in het onderzoek, zetten landen als Polen, Roemenië, Rusland en Slovenië dit jaar grote stappen op de Paying Taxes wereldranglijst. Het ambitieniveau is duidelijk. Deze landen worden steeds geduchtere concurrenten als vestigingsland. Polen en Slovenië stegen respectievelijk 13 en 20 plaatsen door beide 11 belastingen af te schaffen. Roemenië steeg 18 plaatsen door maar liefst 72 belastingen af te schaffen. Met name op het gebied van de sociale lasten. Rusland steeg een indrukwekkende 48 plaatsen ondermeer door de compliance last met 113 uur te laten dalen.

Europese ranking Paying Taxes 2013

1. Ierland
2. Denemarken
3. Luxemburg
4. Verenigd Koninkrijk
5. Zwitserland
6. Noorwegen
7. Finland
8. Nederland
9. Cyprus
10. Spanje

Bron: PwC