De vaste lasten van Nederlandse huishoudens zullen naar verwachting in 2019 fors stijgen, gemiddeld met zo’n € 700,-. Dit is een prijsstijging van ruim 10% ten opzichte van de totale vaste lasten in 2018. De vaste lasten van eenpersoonshuishoudens zullen naar verwachting stijgen met zo’n € 450,-. Dit blijkt uit een analyse van online consumentenadviseur Pricewise, gebaseerd op de aangekondigde veranderingen in de Miljoenennota met betrekking tot zorgpremies en energiebelastingen en op basis van de trends rondom energietarieven, schadeverzekeringen en kosten voor internet en tv.

In het persbericht op Pricewise.nl vind je ondersteunende tabellen (klik op de link onderaan dit artikel).

Zorgpremies 2019 omhoog

Op Prinsjesdag 2018 kondigde het kabinet, naar aanleiding van de Miljoenennota, een prijsstijging van de zorgpremie aan. Deze prijsstijging is in totaal € 124,- voor 2019. Hoewel de premiestijging bij verzekeraar DSW – die ieder jaar traditiegetrouw als eerste van alle zorgverzekeraars de zorgpremie bekendmaakt – lager uitkomt (op € 4,50 per maand in plaats van € 10,- per maand), voorspelde Poliswijzer.nl vorige week dat de premies bij de drie grootste zorgverzekeraars rond de € 130,- zal uitkomen. Hans de Kok, directeur van Pricewise: “Het lijkt erop dat de schatting van het kabinet dan ook wel redelijk zal kloppen. Dat betekent een stijging van 9% ten opzichte van de zorgpremies in 2018.”

Energierekening naar verwachting € 30,- per maand hoger

De nieuwe ODE-tarieven en energiebelastingen voor 2019, zoals aangekondigd in de Miljoenennota, betekenen een jaarlijkse verhoging van € 153,-. Die verhoging is gebaseerd op een gemiddeld driepersoonshuishouden met een verbruik van 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas. De verwachting is dat de energie- en gastarieven zelf ook hoger worden. De Kok: “De prijs voor olie en duurzame GVO`s blijft stijgen en de kosten van CO₂-rechten zijn in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. Mede daardoor hebben de vaste gas- en elektriciteitsprijzen in de loop van 2018 een ongekende stijging laten zien. Zo zien we dat de tarieven van de energiecontracten met vaste prijzen die nu voor 2019 worden afgesloten met ruim 30% zijn gestegen ten opzichte van de vaste tarieven voor energielevering in 2018. Dat is een stijging van € 193,- voor een gemiddeld huishouden. Deze stijging komt dus nog bovenop de stijging van de energiebelasting. De energierekening kan in totaal dus wel zo’n € 30,- per maand hoger uit gaan vallen.”

Schadepremies omhoog door toenemende schadelast

Hoewel er nog geen concrete cijfers bekend zijn over de premies voor 2019, wordt verwacht dat ook de premies voor schadeverzekeringen, zoals auto- en woonverzekeringen, verder stijgen in 2019. De autoverzekeringssector heeft al tijden te maken met een toenemende schadelast vanwege het stijgend aantal schadeclaims, steeds duurder wordende auto-onderdelen en fors toenemende (buitengerechtelijke) kosten bij letselschades. De premie voor de WA-verzekering van auto’s stijgt sinds 2016 flink. Tussen 1 april 2017 en 1 april 2018 stegen de autopremies volgens een onderzoek van Moneyview gemiddeld met ruim 5% voor allrisk en 6,6% voor WA. Promovendum verhoogde de premies in 2018 in sommige gevallen zelfs met 142%. Pricewise verwacht dat de autopremies in 2019 verder zullen stijgen. De Kok: “Gezien de trends van de afgelopen twee jaar op de combined ratio en de internationale onderzoeken over premie- versus schade-resultaten, verwachten wij dat de stijging in premies voor autoverzekeringen zal doorzetten tot misschien
gemiddeld wel 10%. Dat betekent dat de gemiddelde premie voor autoverzekeringen dit jaar zal stijgen van € 582,- in 2018 naar € 640,- in 2019.”

Verwachte stijging woonverzekeringen met 6%

Ook de woonverzekeringssector (inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen) heeft te maken met een toenemende schadelast. Dit door onder andere vanwege het onvoorspelbare weer (van buiten komende onheilen) en de verzekerde “buitenhuisdekking” van duurdere gadgets en smartphones. Door deze toenemende schadelast stijgen de premies. Er zijn nog geen concrete cijfers bekend over de premies in 2019. Volgens herverzekeraar Swiss Re is de winstgevendheid van de meeste grote schadeverzekeringsmarkten ondergemiddeld en zou het resultaat met gemiddeld 5 tot 9 procentpunten moeten verbeteren om het gewenste rendement te halen. De Kok: “Het lijkt dus onvermijdelijk dat de premies voor schadeverzekeringen, waaronder de woonverzekering, omhooggaan. Wij verwachten dat dit in 2019 een premiestijging betekent van 6% in de woonverzekeringen.” De gemiddelde totaalpremie voor woonverzekeringen (inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering) die dit jaar via Pricewise werden afgesloten ligt op € 423,-. Een toename
van 6% betekent een stijging van € 25,-, waarmee de totaalpremie € 448,- zal uitkomen in 2019.

Internet- en tv abonnementen omhoog door toenemende vraag datacapaciteit

Voor internet en tv zijn er nog geen concrete cijfers bekend voor de tweede helft van 2019. De laatste tariefstijgingen zijn van 1 juli 2018 en gelden doorgaans tot 1 juli 2019. Het gaat hierbij om een stijging van € 2,- à € 3,- per maand; een stijging van gemiddeld minimaal € 15,- in 2019. De verwachting is dat de tarieven per 1 juli 2019 nog verder zullen stijgen. Telecomproviders hebben namelijk aangekondigd flink te moeten blijven investeren in hun netwerken (glasvezel, VDSL, 4G en straks ook 5G) om te kunnen voldoen aan de exponentieel toenemende vraag naar datacapaciteit.

Hans de Kok, directeur van Pricewise: “Wij schrikken enorm van deze totale stijging van de vaste lasten. Het gaat om substantiële bedragen van honderden euro’s per jaar. Het kabinet zegt rekening te hebben gehouden met alle prijsstijgingen in de verlaging van de inkomstenbelastingen én de koopkrachtstijging. Wij vragen ons af of deze enorme stijging van de vaste lasten wel is meegenomen en gedempt kan worden, naast de andere lastenstijging. Met het oog op de verwachte verhogingen is het dus des te belangrijker voor consumenten om zich goed te oriënteren op de prijzen en kwaliteit. Door slim te kiezen is een deel van de prijsstijgingen te voorkomen, omdat prijzen en prijsstijgingen per aanbieder vaak verschillen.”

Bron: Pricewise