Nederlandse banken zijn goed gekapitaliseerd en weerbaar, zoals De Nederlandsche Bank eerder al liet weten en zoals de laatste stresstesten hebben aangetoond.

Bij de banken die in de Verenigde Staten en Zwitserland in de problemen zijn gekomen, speelden specifieke problemen en gold een ander toezichtsregime. Sinds de financiële crisis zijn in Europa veel maatregelen genomen om het toezicht aan te scherpen. Banken moeten sindsdien hoge buffers aanhouden.

Ook Nederlandse banken voldoen aan de verplichte kapitaals- en liquiditeitseisen en zijn daarmee in staat om schokken op de markten op te vangen. Wij geven als brancheorganisatie geen duiding van marktontwikkelingen.

Bron: NVB