In 2016 zijn bijna 25.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd in Nederland. Mede dankzij de Rijksbijdrage laadinfrastructuur steeg het aantal publieke laadpunten van 7.400 naar bijna 12.000, een stijging van ruim 60%. Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert hiervan. De werkgelegenheid binnen de elektrisch vervoersector neemt toe met bijna 8.000 nieuwe voltijdbanen.

Deze cijfers komen uit het Jaarverslag Elektrisch Vervoer 2016 dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) publiceert.

In november verwelkomde Nederland als tweede Europees land -na Noorwegen- de 100.000e elektrisch personenauto. Eind december stond de teller op 115.223 elektrische voertuigen. Het aantal (semi-) publieke laadpunten in Nederland volgt de sterke stijging van de elektrische voertuigen. Het aantal (semi-) publieke laadpunten nam toe met ruim 8.000.

Transitie en Groene groei

In 2016 zijn zowel de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 als het bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus ondertekend. Hiermee wordt de transitie naar duurzaam vervoer versneld.

De Nederlandse bedrijven VDL en Ebusco zijn belangrijke leveranciers voor elektrische bussen voor binnen- als buitenland. VDL leverde 43 stadsbussen aan vervoersmaatschappij Hermes waarmee Zuidoost-Brabant de grootste elektrische busvloot van Europa heeft. Ebusco exporteert in 2016 een groot aantal elektrische bussen en krijgt van de stad Parijs opdracht voor de levering van 10 elektrische stadsbussen.

Kansen door innovatie

Elektrisch rijden is een innovatie die economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer internationaal actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters.

Highlights 2016

In 2016 zijn veel activiteiten ontplooid en belangrijke resultaten geboekt. Het jaarverslag 2016 “Elektrisch vervoer in Nederland” bevat een selectie van de belangrijkste gebeurtenissen. Nederlandse bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennisinstituten en overheden werken in (inter)nationaal verband gezamenlijk aan een versnelde toename van elektrisch vervoer. Het doel is het benutten van de bijbehorende economische kansen.

Laadinfrastructuur: slim laden en interoperabiliteit

Gemeenten nemen in 2016 de exploitatie van bijna de helft van het totaal aantal EVnetNL laadpalen over. EVnetNL heeft de palen voor de overdracht geschikt gemaakt voor smart charging. Zo kan in het Living Lab Smart Charging op ruime schaal ervaring worden opgedaan met slim laden waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Nederland zet wereldwijd belangrijke stappen voor de standaardisatie van interoperabiliteit bij laadpalen. Het Nederlandse eViolin lanceert het Europees erkende universele en onafhankelijke Open Charge Point Information (OCPI) protocol 2.1. De standaard zorgt voor interoperabiliteit bij laadpalen en maakt overal kunnen laden van voertuigen in binnen- en buitenland mogelijk.

Download jaarverslag

Download het jaarverslag Elektrisch Vervoer in Nederland – Highlights 2016.pdf .

Bron: RVO