De Nederlandse economie zal dit en volgend jaar naar verwachting met 2% groeien aldus het vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht van Rabobank.

De binnenlandse bestedingen doen het goed en tijdelijke factoren zoals de lage inflatie en de vijf miljard lastenverlichting dragen hieraan bij. Ook het herstel op de arbeidsmarkt wint aan kracht. De uitvoergroei loopt dit jaar echter wat terug en de toegenomen internationale onzekerheden vormen een risico voor de Nederlandse economie. Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Groei binnenlandse bestedingen zetten de toon in 2016

De binnenlandse bestedingen zijn in 2016 relatief sterk en zullen in 2017 doorgroeien, zij het in een iets lager tempo. Rabobank-econoom Martijn Badir: “De woningmarkt trekt aan, de werkgelegenheid neemt toe en het consumentenvertrouwen is fors verbeterd. Dit jaar worden de binnenlandse bestedingen ook nog geholpen door twee tijdelijke factoren: de inflatie blijft laag en daarnaast is er het pakket lastenverlichtingen van vijf miljard euro. Beide factoren zorgen voor een relatief sterke toename van de koopkracht, die de particuliere consumptie ondersteunt. In 2017 zal de steun van deze tijdelijke factoren grotendeels wegvallen, waardoor de particuliere consumptie dan naar verwachting wat minder hard groeit.”

Exportgroei valt iets terug, maar trekt in 2017 weer aan

De Nederlandse export zal in 2016 met 3% groeien, en in 2017 met 4,5%. Badir: “De mondiale groei neemt in 2016 wat af. Volgend jaar blijft de groei op peil bij de belangrijkste handelspartners van Nederland –de eurozone en het Verenigd Koninkrijk– en trekt ze in de Verenigde Staten weer iets aan. Maar de internationale onzekerheden zijn eveneens toegenomen. Mocht de angst van veel beleggers bewaarheid worden en de groei wereldwijd sterk afnemen, dan zal ook Nederland als open economie hier last van hebben.”

Zorgen over de wereldeconomie

Allard Bruinshoofd, hoofd internationaal onderzoek: “De voornaamste reden waarom beleggers zich zorgen maken, is het feit dat er te weinig coördinatie is tussen de belangrijke beleidsmakers van de wereld, waaronder de centrale banken. De Chinese yuan staat steeds meer onder druk en de Chinese centrale bank wil voorkomen dat de yuan wanordelijk in waarde daalt. Lukt dat niet, dan is dat slecht nieuws voor de wereldhandel en wordt de euro duurder, wat de export van Nederland en de rest van de eurozone drukt. In Europa staat het Schengenverdrag ter discussie vanwege de vluchtelingenproblematiek. Een eventuele opschorting van het Schengenverdrag zou de handel van goederen en diensten binnen de EU belemmeren. En dan is er nog het risico dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vertrekt.”

In het algemeen zijn er zorgen over het monetaire beleid van de centrale banken en de huidige lage rente. Bruinshoofd: “Coördinatie tussen de grote centrale banken is vereist om het patroon van alsmaar meer monetaire verruiming – met steeds meer ongewenste economische bijwerkingen – te doorbreken.”

Bron: Rabobank