Atradius en Fenedex presenteren herfsteditie Trends in Export

Nederlandse exporteurs zien ondanks de economische crisis voldoende kansen voor groei. Zo komt het gemiddelde groeipercentage hoger uit dan begin 2012. Exporteurs gingen toen nog uit van een gemiddelde groei van 7 procent. Zes maanden later verwachten zij dat hun omzet uit export met maar liefst 10 procent groeit. Bovendien verbreedt bijna 64 procent het blikveld naar landen buiten de Europese Unie. Dat blijkt uit de herfsteditie van Trends in Export, een tussentijdse peiling van Atradius – Nederlands grootste kredietverzekeraar – en exportvereniging Fenedex.

In de tussentijdse editie van Trends in Export peilen Atradius en Fenedex de verwachtingen van Nederlandse exporteurs op basis van de exportresultaten over de eerste twee kwartalen van 2012. Hieruit blijkt dat de export nog steeds een positieve uitzondering is op de ongunstige economische vooruitzichten. In Trends in Export van begin dit jaar gaven exporteurs aan 7 procent exportomzetgroei in 2012 te verwachten. Een verwachting die redelijk overeenkomt met de exportgroei van bijna 6 procent die het Centraal Bureau voor de statistiek kort geleden heeft gerapporteerd.

“Het is goed om te zien dat de belangstelling voor export naar buiten de EU groeit, Fenedex pleit hier al jaren voor. Deze herfstpeiling is daarmee in lijn met de CBS statistieken die ook daadwerkelijk een groei van de export naar bestemmingen buiten Europa laat zien”, aldus Bart Jan Koopman, directeur van Fenedex.

Bert Bruning, directeur Atradius Nederland: ”Ook Atradius herkent de trend dat er steeds meer interesse is voor export buiten de EU. Dit merken we niet alleen aan de aanvragen, maar ook aan de toename van downloads van rapporten over landen buiten de EU op onze website.”

Aanhoudend optimisme

Uit de tussentijdse peiling van Atradius blijkt dat het optimisme onder Nederlandse exporteurs aanhoudt. Zo verwachtte 57 procent aan het begin van dit jaar dat de exportomzet in 2012 zou stijgen. Nu voorspelt 61 procent een omzetstijging. Wel is het percentage dat in 2012 juist een daling verwacht eveneens gegroeid: van 7 naar 13 procent. Ondanks de matige economische vooruitzichten zien exporteurs dus nog steeds voldoende kansen in de exportmarkt. Zo verwachten zij nu zelfs een hogere gemiddelde exportgroei dan aan het begin van dit jaar. Exporterende bedrijven benadrukken dat ze in 2012 niet 7, maar bijna 10 procent omzetgroei verwachten.

Kansen in nieuwe groeimarkten

Nu de groeiverwachtingen voor de Europese Unie laag zijn en de werkelijke groeimarkten buiten Europa liggen, verkennen steeds meer exporteurs nieuwe exportmogelijkheden buiten Europa. Aan het begin van 2012 gaf 40 procent van de bedrijven aan kansen buiten de EU te onderzoeken, terwijl 44 procent deze stap nog niet had gezet. Ruim zes maanden later benadrukt bijna 64 procent van de exporteurs dat zij hun blikveld verruimen naar markten buiten Europa. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen een rechtstreeks gevolg van de crisis, maar mogelijk ook een verklaring voor de positieve groeiverwachtingen van exporteurs. Zo zien zij buiten Europa duidelijk voldoende exportmogelijkheden.

Bron: www.creditexpo.nl