Hoewel de helft van de Nederlandse exporteurs een online strategie heeft, slagen zij er onvoldoende in de mogelijkheden van het wereldwijde web en online media te benutten.

Zo speelt e-commerce bij ruim een derde nauwelijks een rol bij exportactiviteiten. Ook de ontwikkeling van mobiele applicaties en het gebruik van social media staan bij de meeste exporteurs in de kinderschoenen. Dit blijkt uit Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius – de grootste kredietverzekeraar van Nederland – en exportvereniging Fenedex.

Uit het jaarlijkse onderzoek van Atradius en Fenedex tonen Nederlandse exporteurs zich redelijk optimistisch over de vooruitzichten in 2013. Zo verwachten zij dit jaar een groei van 9 procent. Bovendien hebben zij in 2012 hun verwachting van 7 procent exportgroei waargemaakt. Hiermee fungeert de export opnieuw als trekker van de Nederlandse economie. Bijna 47 procent van de exporterende bedrijven betrad vorig jaar nieuwe exportmarkten. In de Top 5 van belangrijkste nieuwe afzetgebieden komt geen enkel Europees land voor. De lijst wordt aangevoerd door Rusland, China en India. Brazilië en de VS sluiten de lijst af. Ook voor 2013 staan alle BRIC-landen, aangevuld met Polen, in de ranglijst van meest veelbelovende afzetmarkten.

Internet als communicatiemiddel

Vijftien jaar geleden kwam in Trends in Export voor het eerst de vraag aan de orde in hoeverre exporteurs gebruikmaken van internet. In deze editie gaat het onderzoek in op de vraag of exporteurs profiteren van de mogelijkheden die het internet en nieuwe technologie bieden. Voor 51 procent geldt dat zij een online strategie hebben, terwijl 4 op de 10 ondernemers hiervoor nog geen beleid heeft. De rol die internet speelt in de samenwerking met buitenlandse handelspartners is gering. Zo zet bijna driekwart van de ondernemers het internet slechts als communicatiemiddel in. Een derde van de exporteurs gebruikt het medium ter ondersteuning van de dienstverlening aan klanten. 27 procent zegt online promotiemiddelen voor partners beschikbaar te stellen. Voor een kwart is de website van buitenlandse partners een verlengstuk van de eigen verkooporganisatie. Daarnaast heeft 12 procent voor partners een extranet ontwikkeld.

Slechts een op de vijf exporteurs verkoopt via het web

Bij ruim een derde van de ondernemers speelt e-commerce nog geen enkele rol bij hun exportactiviteiten. Bovendien benadrukt 56 procent dat de website alleen is ingericht met het oog op marketing. Slechts bij 13 procent van de exporteurs kunnen buitenlandse klanten en partners online orders plaatsen. Bij een nog kleinere groep (8 procent) is sprake van internationale verkoop via een webshop. Bij de knelpunten die bedrijven ervaren, staat het niet geschikt zijn van producten voor e-commerce op de eerste plaats (38 procent). Het missen van persoonlijk contact is voor bijna 3 op de tien exporteurs een struikelblok.

Mobiele apps in de kinderschoenen

Tablets en smartphones nemen weliswaar snel in populariteit toe, maar lang niet alle websites kunnen via deze mobiele toepassingen goed worden geraadpleegd. Een derde van de exporteurs heeft hun website geschikt gemaakt voor mobiele apps; ruim een vijfde werkt aan de ontwikkeling hiervan. 46 procent geeft echter aan dat de website hiervoor nog niet geschikt is. Ook de inzet van apps staat nog in de kinderschoenen. Slechts 10 procent van de bedrijven heeft een app laten ontwikkelen. Ook hier denkt  een grote meerderheid van 64 procent echter dat hun product of dienst zich hiervoor niet leent.

 Social media weinig ingezet voor handelsactiviteiten

Voor exporteurs geldt dat 37 procent social media niet inzet bij hun handelsactiviteiten. 31 procent gebruikt deze netwerken alleen in Nederland en nog geen kwart van de bedrijven heeft een strategie op het gebied van social media. Bij de bedrijven die wel actief is met social media is LinkedIn veruit het populairste netwerk: ruim 8 op de 10 exporteurs zet dit actief in, gevolgd door Facebook (73 procent) en Twitter (67 procent). Deze netwerken worden door driekwart van de exporteurs ingezet  voor het verspreiden van nieuws. De helft geeft aan social media vooral te gebruiken voor het versterken van klantrelaties. Het genereren van leads (23 procent) en de verkoop van diensten en producten (22 procent) wordt nog minder vaak via social media gedaan.

Bron: www.fenedex.nl