Meerderheid ondernemers optimistisch over uitkomst Britse stembusgang.

Twee op de drie Nederlandse exporteurs verwachten dat het Verenigd Koninkrijk ook na 23 juni nog tot de Europese Unie behoort. Dan gaan de Britten naar de stembus voor het referendum over een ‘Brexit’. Een meerderheid Nederlandse exporteurs is echter optimistisch gestemd. Zij denken dat de Britten zullen stemmen voor een ‘Bremain’. Het is een thema dat sterk leeft onder Nederlandse ondernemers. 94 procent zegt de berichtgeving over het Brits referendum te volgen. Een derde van de exporteurs denkt negatieve gevolgen te ondervinden als een Brexit wel een feit wordt. Dit blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradius, exportvereniging Fenedex en ondernemersvereniging EVO.

Gevolgen Brexit voor Nederlandse export

De groep exporteurs die bang is voor nadelige effecten voorziet met name hogere kosten, extra papierwerk en ingewikkeldere procedures bij export naar het Verenigd Koninkrijk. Tevens wordt de kans op wisselkoersschommelingen gezien als negatief. Ook sluiten ondernemers niet uit dat een Brexit economische schade voor het Verenigd Koninkrijk zelf tot gevolg zal hebben, wat eveneens niet goed is voor de handel. Hier staat tegenover dat zo’n twee derde van de ondernemers denkt dat de gevolgen beperkt blijven, doordat er waarschijnlijk een handelsakkoord zal komen. Zo’n verdrag kan er onder meer voor zorgen dat de invoertarieven tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU beperkt blijven.

Voorbereiden op Brexit

Een Brexit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland is na Duitsland één van de belangrijkste handelspartners van het Verenigd Koninkrijk. In totaal exporteerde Nederland in 2015 voor 38 miljard euro naar het land en heeft zij voor 20,9 miljard euro geïmporteerd. De precieze gevolgen zijn moeilijk te voorspellen en dat maakt het voor bedrijven lastig om zich hierop goed voor te bereiden. Na een Britse uittreding wordt nog minstens twee jaar onderhandeld over hoe dit precies zijn beslag zal krijgen. Bedrijven kunnen zich voorbereiden door eerst in kaart te brengen met welke risico’s zij geconfronteerd worden.

Zo overweegt een aantal multinationals hun hoofdkantoor na een Brexit uit Londen te verplaatsen. Ook moeten ondernemers hun klantenportfolio onder de loep nemen en zich een oordeel vormen over het belang van het Verenigd Koninkrijk als afzetmarkt van hun producten. De juridische afdeling moet inventariseren welke implicaties een Brexit kan hebben voor bestaande contracten en welke partij verantwoordelijk is voor mogelijke extra kosten, zeker bij langlopende contacten. Bedrijven die veel handelsrelaties hebben in het Verenigd Koninkrijk doen er in elk geval verstandig aan om één aanspreekpunt te benoemen.

Bron: www.atradius.nl