• Staken overheidssteun zorgt voor forse toename faillissementen in Nederland
  • Aantal Nederlandse faillissementen in 2023 weer op pre-corona niveau
  • Wereldwijd wordt volgend jaar stijging van 51 procent verwacht

Het aantal faillissementen in Nederland neemt in 2022 naar verwachting met 9 procent toe en stijgt in 2023 met maar liefst 77 procent. Dit is een duidelijke kentering ten opzichte van de afgelopen twee jaar, toen tijdens de coronacrisis juist sprake was van een sterke daling. Nu de overheidssteun in Nederland is stopgezet, komt het aantal faillissementen naar verwachting volgend jaar weer terug op het niveau van vóór corona en zal een deel van de bedrijven die met overheidssteun overeind zijn gehouden alsnog omvallen, concludeert Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2022 en 2023. Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen dit jaar met naar verwachting 17 procent en in 2023 ligt een stijging van 51 procent in het vooruitzicht.

Na een sterke afname van het aantal faillissementen in Nederland in 2020 en 2021, en een kleine stijging in 2022, zijn de vooruitzichten voor 2023 aanzienlijk slechter. Tegelijkertijd benadrukt Atradius dat het verwachte aantal faillissementen in 2023 (4.100) nog altijd aanzienlijk lager is dan de vorige piek in 2013 (12.500). “Sinds de tweede helft van dit jaar is wereldwijd sprake van een geleidelijke kentering in de insolventieniveaus, nu de grootschalige overheidssteun in de meeste landen is gestaakt. Het is dan ook onze verwachting dat het aantal faillissementen in 2023 terugkeert naar het niveau van vóór de coronacrisis.

Dit jaar is sprake van een relatief sterke stijging in landen zoals Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Australië, die al bezig waren terug te keren naar ‘normaal’”, vertelt Theo Smid, senior econoom van Atradius. “In Nederland zijn de grote steunprogramma’s al in het tweede kwartaal stopgezet. Vanaf 1 oktober moet daarnaast een begin worden gemaakt met het terugbetalen van de belastingschuld. Dit levert – samen met de hoge energieprijzen – de nodige financiële uitdagingen op voor ondernemers. Na het nog relatief milde jaar 2022 leidt dit in 2023 naar verwachting tot een aanzienlijke stijging in faillissementen van 77 procent.”

Wereldwijde stijging faillissementen nu overheidssteun wordt gestaakt

Op internationaal niveau bleef het aantal faillissementen tot nu toe nog relatief laag. In 2020 en 2021 was zelfs sprake van een forse daling (-29 procent) in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis. Deze daling komt vooral door de overheidssteun, waardoor bedrijven in veel landen konden overleven. In 2022 is in verschillende landen – zoals Nederland (+9 procent), de Verenigde Staten (+9 procent), Zuid-Korea (+5 procent) en Japan (+3 procent) – nog sprake van een relatief bescheiden stijging van het insolventieniveau. Dat komt doordat omvangrijke steunpakketten hebben gezorgd dat de liquiditeitspositie van bedrijven verbeterde, waardoor het aantal faillissementen na het stopzetten van deze overheidssteun niet meteen stijgt.

In Hongkong (-32 procent) en Nieuw-Zeeland (-23 procent) is weliswaar sprake van een daling, maar hier kunnen bedrijven in heel 2022 nog een beroep doen op overheidssteun. Tegelijkertijd zijn er óók landen – Oostenrijk (+78 procent), het Verenigd Koninkrijk (+59 procent), Frankrijk (+58 procent) en Australië (+49 procent) – die te maken hebben met een relatief sterke stijging in 2022. De overheidssteun is in deze landen reeds afgebouwd, wat zich dit jaar al vertaalt in een stevige toename van het aantal bedrijfssluitingen. In veel opzichten wordt 2023 het spiegelbeeld van 2022. Voor landen waar het aantal faillissementen dit jaar nog laag was, stijgen deze juist in 2023. De stijging is het sterkst in Zuid-Korea (+124 procent), Nieuw-Zeeland (+88 procent), de Verenigde Staten (+81 procent), Hong Kong (+76 procent), Singapore (+76 procent) en Nederland (+77 procent).

Bron: Atradius