Nederlandse exporteurs lijken de weg naar boven weer te hebben gevonden. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Trends in Export van kredietverzekeraar Atradius en exportorganisatie Fenedex onder ruim 4.000 exporteurs. Over 2009 rapporteerde 44 procent van de respondenten een omzetdaling uit de export. Een historisch dieptepunt. Voor 2010 verwachten dezelfde ondernemers echter een gemiddelde groei van 8 procent. Wel blijkt dat ondernemers – wellicht onder invloed van de economische crisis – kiezen voor het versterken en uitbreiden van hun huidige exportportefeuille in plaats van zich te richten op nieuwe exportlanden. Daarnaast wordt duidelijk dat het herstel vooral dicht bij huis te vinden is. Exporteurs verwachten vooral in landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk omzetgroei te realiseren. Buiten de Europese Unie bieden de BRIC-landen de beste vooruitzichten.

Meer focus, minder nieuwe markten
Ieder jaar geven tussen de 40 en 50 procent van de Nederlandse exporteurs aan een nieuwe markt te gaan betreden in het komende jaar. Voor 2010 is dit percentage slechts 34 procent. Exporteurs die wel plannen hebben om nieuwe markten te betreden, richten zich in eerste instantie op Brazilië, Rusland en Denemarken. "Exporteurs willen zich dit jaar toeleggen op het versterken en uitbreiden van hun huidige exportportefeuille. Dat is wat wij horen van onze leden", zegt Frank Hauwert, directeur van Fenedex. "De acht procent omzetgroei die de ondernemers verwachten is natuurlijk een enorme opsteker voor de Nederlandse export, maar moet met enige nuance worden bekeken. Ondanks deze groei zijn we namelijk nog niet terug op het niveau van 2006-2008".

Opnieuw investeren in personeel
Uit het onderzoek van Atradius en Fenedex blijkt dat Nederlandse exporteurs in 2009 flink geraakt zijn door de kredietcrisis. Getuige de daling van de exportomzet bij 44 procent van de respondenten. Toch kijken deze ondernemers weer vooruit. Zo geeft 18 procent van de exporteurs aan dit jaar te willen investeren in nieuw personeel, terwijl vorig jaar 34 procent aangaf te gaan besparen op personeel. Bijna driekwart van de exporteurs geeft aan zijn exportaanpak te hebben aangepast aan de nieuwe economische situatie. Hiervan gaf 38 procent aan de kosten strakker te beheersen, 32 procent hanteert nu een strikter debiteurenbeleid en een kwart kiest ervoor om intensiever aanwezig te zijn op de exportmarkt. Het nieuwe beleid moet vooral in 2010 zijn vruchten afwerpen. Ondanks de aanhoudende aandacht voor duurzaamheid geniet het ontwikkelen van een duurzame/MVO strategie voor slechts 10% van de respondenten prioriteit in 2010.

Hard geraakt maar positief over 2010
Dat is het geval in de metaalsector en de machine-industrie. Hier daalde de omzet uit export vorig jaar met respectievelijk 13 procent (verwachting was -8 procent) en 6 procent (verwachting was -7 procent). Een daling door teruglopende orders, maar ook door de ongunstige euro-dollar en euro-pond verhouding. Maar dit jaar kijken deze branches vooruit met een verwachte exportgroei van 5,3 procent in de metaal en 6,6 procent in de machine-industrie. Branches als de chemie, farmacie, elektronica en elektrotechniek doen hier nog een schepje bovenop met een verwacht groeicijfer van 10 procent.

"Met het broze huidige economische herstel, zien wij dat bedrijven weer actief zoeken naar mogelijkheden om zaken te doen. Wel zijn ze zich in dit klimaat veel bewuster van de handelsrisico's. Zo geeft 64 procent van alle ondernemers aan strikter te zijn geworden met betalingscondities", vertelt Bert Bruning, directeur van Atradius Nederland. "Wij willen ons steentje bijdragen om het voorzichtige economische herstel te versterken. Dat doen we door bedrijven de dekking te verstrekken waarmee ze veilig optimaal zaken kunnen doen."

Bekijk hier de ANP video Trends in Export 2010

Bron: Fenedex