Nederlandse ondernemers nemen de politieke en financiële risico's in andere landen niet voldoende serieus. Dat zegt de directeur van de grote internationale verzekeringsmakelaar AON bij het uitkomen van de Political Risk Map 2010.

Daaruit blijkt dat ondernemen in het buitenland in het afgelopen jaar iets onzekerder is geworden. In 18 landen verslechterde het (politieke en/of financiële) ondernemingsklimaat; in negen landen was er sprake van een verbetering.

Directeur Marc Nuland van Aon-Nederland zegt dat Nederlandse ondernemers de risico's soms lijken te onderschatten: "Wat wij zien is dat de normale flair waarmee Nederlandse ondernemingen in het buitenland handel drijven er nog steeds wel is, maar wij vinden dat door de kwetsbaarheid van de bedrijven zelf – iedereen heeft last van de economische crisis en tegelijkertijd is het risico in de landen groter geworden – dat bedrijven daar wat alerter, meer bewust van zouden mogen zijn".

De verslechtering in sommige landen kan direct worden toegeschreven aan de recessie van de afgelopen anderhalf jaar, zegt Nuland. IJsland en Griekenland leden bijvoorbeeld sterk onder de financieel-economische crisis. Nuland verwacht dat de impact van de recessie zich ook in 2010 zal doen gelden en dus ook de risico's voor bedrijven in het buitenland nog zullen toenemen.

Relevant
De internationale risicoadviseur en verzekeringsmakelaar AON meet een aantal uiteenlopende risico's die samen relevante informatie opleveren voor verzekeraars en bedrijfsleven. Het gaat dan om dreigende oorlog, onlusten, stakingen, tereuraanslagen. Maar ook om verwachte problemen met de converteerbaarheid van valuta, wanbetaling door de staat en politieke inmenging in het bedrijfsleven.

AON-hoofd Nuland geeft enkele voorbeelden: "In Jemen hebben we bijvoorbeeld gezien dat er veel geweld is geweest, ook aanslagen zijn gepleegd waardoor er schade is berokkend aan belangen van onze relaties. In Oekraïne hebben we gezien dat banken hun schulden niet terugbetaald hebben, dan praat je toch over aanzienlijke bedragen. In Ghana hebben we gezien dat met name in de olie-industrie de schulden ook niet betaald zijn."

Bron: www.rnw.nl