De NEVI PMI van februari was 59.6, het hoogste niveau sinds september 2018. Daarmee zette het herstel in de industrie sterk door. De levertijden lieten echter de grootste verlenging zien sinds december 2017.

De groei van de productie was slechts iets lager dan in januari en hetzelfde was het geval bij de groei van de nieuwe orders. Ook de exportorders namen aanzienlijk toe.

De groei van de inkoop bleef fors, evenals de stijging van de voorraad ingekochte materialen. De hoeveelheid onvoltooid of niet uitgevoerd werk liet een verdere toename zien, wat een oorzaak was voor de grootste uitbreiding van de personeelsbestanden in twaalf maanden.

Ondertussen was de inkoopprijsinflatie de hoogste sinds april 2011 en de stijging van de verkoopprijzen was de een na grootste in meer dan twee jaar.

De toekomstige productie index bleef onverminderd hoog.

Snelle groei industrie veroorzaakt tekorten

‘Toeleveringsketens zijn ontregeld sinds het uitbreken van de pandemie’, aldus Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie. ‘Nu de vraag naar allerlei industriële producten snel stijgt, kunnen de logistieke problemen en de tekorten aan onderdelen en materialen de komende maanden een belemmering vormen voor verdere groei.’

Drie deelindices uitgelicht:

Productie

De productieomvang in de Nederlandse industrie nam in februari opnieuw toe. De huidige periode van groei komt hiermee op zeven maanden. Deze groei was iets kleiner dan in januari toen het hoogste niveau in achtentwintig maanden werd bereikt, maar bleef historisch gezien hoog en aanzienlijk. De panelleden schreven deze laatste toename toe aan de verbetering van de verkoop in zowel binnen- als buitenland door het aanhoudende herstel van de coronapandemie van de markten.

Nieuwe exportorders

De Nederlandse producenten maakten in februari voor de zevende maand op rij melding van een groter aantal nieuwe exportorders. De respondenten schreven deze laatste groei toe aan de verbetering van de vraag in belangrijke exportmarkten. De stijging van het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland was aanzienlijk en lag grotendeels op hetzelfde niveau als in januari.

 Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de Nederlandse productiesector steeg in februari voor de vierde achtereenvolgende maand. Er zijn aanwijzingen dat deze uitbreiding van de personeelsbestanden het gevolg was van de grotere productievereisten. De banengroei was aanzienlijk en de grootste in twaalf maanden.

Op subsectorniveau was er in de segmenten halffabricaten en investeringsgoederen sprake van groei van de werkgelegenheid, tegenover een kleine daling van de personeelsbestanden bij de producenten van consumptiegoederen.

Bron: NEVI PMI®