Meer dan de helft van de Nederlanders (60%) weet niet of hij na zijn pensionering genoeg inkomen heeft om alle uitgaven te betalen. Vier op de tien Nederlanders hebben wel een goed beeld van hoe de financiën er na pensionering uit zien.

20% van de Nederlanders heeft totaal geen interesse in zijn financiën na pensionering. En 40% is nog van plan om de financiën voor later op een rij te zetten. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De Nederlanders en hun pensioen’ van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Hierin heeft het instituut gekeken wie zich financieel voorbereidt op zijn pensioen en hoe. De reden voor het Nibud om dit te onderzoeken is dat consumenten meer zelf verantwoordelijk worden voor hun financiële situatie na pensionering, vanwege een terugtredende overheid, een toenemend aantal zelfstandigen en een veranderend pensioenstelsel met meer keuzevrijheid en risico’s.

Eerst goed rondkomen, dan met pensioen aan de slag

Wat opvalt in het Nibud-onderzoek is dat als ‘de omstandigheden’ goed zijn mensen met hun pensioen aan de slag gaan. Pas als iemand goed kan rondkomen en de noodzaak groter wordt omdat hij ouder wordt én hij weet hoe hij zijn inkomsten en uitgaven na pensionering in kan kaart kan brengen, gaat hij er daadwerkelijk mee aan de slag. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het volgens het Nibud noodzakelijk dat meer dan 40% van de Nederlanders zich financieel voorbereidt op zijn pensioen. Reden voor het Nibud om daarom nog meer aandacht te vragen voor het in balans brengen van inkomsten en uitgaven. Pas als mensen goed kunnen rondkomen hebben ze de ruimte om ook na te denken over hun financiën voor de lange termijn.

Nibud: maak pensioenen makkelijk

Ook wil het Nibud dat pensioenfondsen en de overheid het voor de consument makkelijker maken om een beeld te krijgen van de financiën na pensionering. Zo’n 30% van de Nederlanders heeft zijn pensioen nog niet in kaart gebracht, maar zou dat wel willen doen en komt ook goed rond. Echter het merendeel van hen vindt pensioenen moeilijk te begrijpen en weet niet waar hij moet beginnen.

Op mijnpensioenoverzicht.nl zouden volgens het Nibud ook de lijfrenteverzekeringen en bankspaarproducten zichtbaar moeten zijn. Ook pleit het instituut ervoor dat pensioenfondsen de Uniforme Pensioenoverzichten blijven versturen met daarin de netto bedragen. Het Nibud hoopt dat pensioenfondsen het voor de consument zo makkelijk mogelijk maken om een beeld te krijgen van hun inkomsten na pensionering en dat ze niet eerst langs allerlei barrières moeten zoals digitale loketten met inlogcodes.

Pensioen wel belangrijk, maar niet zelf regelen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste Nederlanders zich zelf verantwoordelijk voelen voor hun financiële situatie na pensionering. Maar het Nibud ziet ook in het onderzoek dat weinig Nederlanders het pensioen helemaal zelf willen regelen. Veel huishoudens zijn bang dat ze dan helemaal niets zouden doen of de verkeerde keuzen zouden maken.

75% vindt een goed pensioen belangrijk

Driekwart van de Nederlanders vindt een goed pensioen belangrijk:

  • 70% bewaart de pensioengegevens op een overzichtelijke manier.
  • 46% heeft uitgezocht welke inkomsten hij na pensionering heeft
  • 40% vindt pensioen moeilijk te begrijpen.
  • 25% weet niet waar hij moet beginnen om een beeld te krijgen van zijn financiële situatie na pensionering.

Nibud-test ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’

Uit eerder onderzoek weet het Nibud dat mensen die zich voorbereiden op een verandering in inkomen en/of uitgaven, minder snel financiële problemen krijgen dan mensen die dat niet doen. Dat is de reden dat het Nibud adviseert om minstens een keer per jaar de financiën voor nu en later op een rij te zetten. Voor de Nederlanders die pensioenen moeilijk vinden en niet weten hoe ze inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie na pensionering heeft het Nibud een online gratis test ontwikkeld. Stapsgewijs krijgen bezoekers uitgelegd hoe ze zich financieel kunnen voorbereiden op hun pensionering.

Bron: www.nibud.nl