Zes op de tien studenten krijgen geld van hun ouders: uitwonende gemiddeld 233 euro per maand en thuiswonende 100 euro per maand.

Twee derde van alle ouders betaalt specifieke uitgavenposten voor hun kind, voornamelijk het collegegeld, de zorgverzekering en studieboeken. Zonder deze financiële steun komen studenten niet rond. Studenten die naar eigen zeggen een goede financiële opvoeding hebben gekregen, blijken beter met hun geld om te gaan dan studenten bij wie dat niet het geval is. Bij studenten die niet lenen komt dit bij 1 op de 3 doordat ouders het afraden. Dit blijkt uit het ‘Nibud-studentenonderzoek 2011-2012’.

Om ouders vanwege hun belangrijke rol beter bij te staan heeft het Nibud de Geldwijzer Studenten compleet vernieuwd. In deze totaal herziene uitgave komen de laatste inzichten omtrent  studenten en financieel gedrag aan bod en krijgen ouders advies over de manieren  waarop ze hun kinderen financieel kunnen ondersteunen.

Student leent niet als ouders het afraden

Ruim drie kwart van de studenten vindt dat hij of zij goed is opgevoed als het om geld gaat. Deze studenten sparen meer, komen makkelijker rond en houden hun administratie beter bij dan studenten die naar eigen zeggen een minder goede financiële opvoeding hebben gehad. Het belang van financiële opvoeding wordt hiermee bevestigd. Het Nibud ziet dat ouders betrokken zijn bij de financiële situatie van hun studerende kinderen. Hun mening over bijvoorbeeld lenen is vaak doorslaggevend voor hun kinderen: 35% van de studenten die niet lenen, doet dit niet omdat het wordt afgeraden door de ouders.

Ouders betalen en sparen mee

Het Nibud ziet dat financiële steun van ouders noodzakelijk is om rond te komen. Toch wijst het instituut op de eigen verantwoordelijkheid om rond te komen. Zes op de tien ouders geeft hun studerende kind een vast bedrag per maand. Voor thuiswonenden is dat gemiddeld 100 euro per maand, voor uitwonenden 233 euro per maand. Hoe ouder de student, hoe minder vaak door ouders wordt bijgedragen aan de studie.

Naast het betalen van verschillende uitgaveposten zoals collegegeld, zorgverzekering, kamerhuur, studieboeken en/of een maandelijkse bijdrage, sparen 2 op de 10 ouders voor hun kind. Ook leent 6% van alle studenten geld van hun ouders. Nibud adviseert in dit laatste geval dat er duidelijke afspraken gemaakt worden door de ouders en hun kinderen, zodat de studenten weten wat ze na hun studie moeten gaan terugbetalen.

Bron: Nibud