Huurachterstanden zijn een belangrijk signaal voor het ontstaan van problematische schulden.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat huurders meer kans hebben op financiële problemen dan kopers. 58% van de huurders komt maandelijks moeilijk rond met zijn geld. Daarnaast staan huurders vaker rood dan kopers. Reden voor het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en GGN om zich samen sterk te maken voor woningcorporaties en hen te helpen (betalings)problemen vroegtijdig te signaleren. GGN heeft veel woningbouwcorporaties als opdrachtgever en is daardoor ervaringsdeskundige op het gebied van schuldenproblematiek.

1 op de 10 betaalde woonlasten te laat

Nederlanders hebben slecht zicht op de hoogte van hun vaste lasten. Een kwart van de Nederlandse huishoudens kan geen schatting maken van de hoogte van huur of hypotheek. 11% heeft de huur of hypotheek minstens 1x te laat betaald het afgelopen jaar. Huurders staan vaker maandelijks rood (22%) dan huishoudens met een koopwoning (17%). 57% van de huurders heeft een lening, tegenover 49% van de kopers. Volgens het Nibud is juist grip op geld belangrijk om problemen te voorkomen. Het instituut helpt daarbij met zijn ‘stappenplan’ om in 4 stappen grip op geld te krijgen (nibud.nl/4stappen).

Vroegsignalering

Woningcorporaties en sociale partners hebben een groot belang bij het aanpakken van beginnende schulden om zo de totale huurschulden terug te dringen en ontruimingen re voorkomen. Vroegtijdige signalering van (betalings)problemen is daarom een sleutelbegrip in de aanpak van corporaties. Het Nibud en GGN hebben daarom samen de training “Vroegsignalering en preventie van huurachterstanden” ontwikkeld. Deze training biedt medewerkers van woningcorporaties kennis en vaardigheden over onder andere schuldenproblematiek bij huurders. Hiermee wordt woningcorporaties handvatten geboden om huurachterstanden te voorkomen.

In het verlengde van deze vroegsignalering ligt GGN’s Check Sociaal (ggn.nl/checksociaal). Met deze check kan een risicoprofiel van de kandidaat-huurder vastgesteld worden. Zo kunnen verhuurders in een vroeg stadium bepalen of zij hulp en/of extra begeleiding aan kunnen bieden aan een kandidaat-huurder, zoals bijvoorbeeld een huuradviesgesprek. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de gemeente, sociale partners en/of schuldhulpverleners. Door direct begeleiding of hulp te geven aan deze mensen kan worden voorkomen dat een huurschuld ontstaat en mensen hun huis worden uitgezet. De training die het Nibud en GGN hebben ontwikkeld, zorgt ervoor dat woningcorporaties problemen eerder worden gesignaleerd of zelfs voorkomen.

Bestuursvoorzitter GGN, Henk Keizer: “Huurders vormen een belangrijke risicogroep voor problematische schulden. Door onze krachten met het Nibud te bundelen kunnen we echt iets voor deze groep betekenen. GGN wil een positieve en maatschappelijk geaccepteerde bijdrage leveren aan het helpen voorkomen van huurschulden.”

Bron: Nibud.nl