Om financiële problemen te voorkomen is een goede administratie en scheiding van privé- en zakelijke financiën van cruciaal belang.

Om die reden ontwikkelde het Nibud samen met de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en Qredits een tabbladenset voor (startende) ondernemers om grip te krijgen op hun administratie en hun financiën.

Het baart het Nibud zorgen dat in 2011 33% van de leden van de NVVK (voornamelijk kredietbanken) meldden dat ze een toename zagen van aanvragen voor schuldhulp-verlening aan zzp’ers. De administratiemap Geldzaken voor ondernemers is bedoeld om problemen te voorkomen doordat de administratie op orde wordt gehouden en privé en bedrijf gescheiden.

Ordner voor ondernemersgeldzaken

Het aantal kleine zelfstandigen is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Het is naast een steeds grotere groep, ook een zeer diverse groep. Klusjesmannen, winkeliers, freelance journalisten en bedrijfsadviseurs: voor hen allemaal geldt dat de scheidslijn tussen de privé- en de zakelijke geldzaken heel dun is. Terwijl het van groot belang is dat de privégeldstromen niet door de zakelijke geldstromen gaan lopen.

Daarnaast heeft zo’n 10% van de ondernemers problematische schulden (zie Zuidweg & Partners). Jacqueline Zuidweg, Zakenvrouw van het jaar 2012: ‘Deze map biedt ondernemers inzicht en overzicht in hun administratie en geeft daarmee grip op hun geldzaken. Zo kunnen financiële problemen voorkomen worden en wordt de financiële duurzaamheid van het bedrijf vergroot.’

Om zelfstandig ondernemers zonder personeel te ondersteunen bij hun administratie ontwikkelde het Nibud, in samenwerking met Qredits en de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, een tabbladenset voor de ondernemersadministratie. Hiermee worden zzp’ers aangezet over hun geldzaken na te denken, deze uit te zoeken en te regelen.
Uit diverse Nibud-onderzoeken blijkt dat het voeren van een overzichtelijke administratie financiële problemen kan voorkomen.

Belastingen en verzekeringen

Geldzaken voor ondernemers bestaat uit 14 tabbladen met op de achterkant relevante informatie over o.a. belastingen, vervoerskosten, huisvesting, inkomensondersteuning, verzekeringen en bankzaken. Overzichtelijk, beknopt en praktisch, zodat iedere (startende) zelfstandig ondernemer er mee uit de voeten kan.

Over Qredits

Qredits is een organisatie die startende én bestaande ondernemers met minder dan 5 werknemers of zelfstandigen (ZZP’ers) helpt bij het succesvol (door) starten van hun eigen bedrijf. Door middel van het bieden van hulpmiddelen, persoonlijk coaching en microkredieten t/m €50.000 stimuleert en bevordert Qredits het ondernemerschap in het midden-klein bedrijf. Qredits heeft geen winstoogmerk en wil vooral haar visie praktisch vormgeven om ondernemerschap in Nederland breder toegankelijk te maken. Dus handige tools die ondernemers snel en efficiënt op weg kunnen helpen, maar ook individueel en maatwerkadvies door ervaren ondernemers of bedrijfscoaches. Zowel voor praktische tips als voor langdurig advies kunnen ondernemers bij Qredits terecht. Qredits verstrekt ook zakelijke kredieten en biedt ondernemers de financiële ruimte om hun dromen te verwezenlijken. Daarbij wordt uitgegaan van een positieve benadering: we kijken liever naar de toekomst dan naar het verleden.

Over Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland

De Kamer van Koophandel helpt ondernemers verder met ondernemen. Deskundig en onafhankelijk. De Kamer van Koophandel adviseert over de volle breedte van het ondernemerschap. Alle ondernemers, van starters tot zeer ervaren, kunnen bij de KvK terecht. De Kamer van Koophandel doet meer. Zo zorgt zij via projecten en onderzoeken voor een gunstig ondernemersklimaat en stimuleert zij de regionale economie. Ook slaat de Kamer van Koophandel bruggen, en verbindt en ondersteunt de samenwerking tussen ondernemers, belangenbehartigers, en andere partijen in de regio.