Altijd genoeg geld achter de hand

80% van de Nederlanders spaart en 40% van hen spaart maandelijks een vast bedrag, blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De meeste spaarders sparen om geld achter de hand te hebben, om een buffer te hebben. Daarover gaan ook veel vragen aan het Nibud: ‘hoeveel geld moet ik achter de hand hebben?’ Het Nibud komt daarom met de persoonlijke adviesbuffer. Een op maat berekend bedrag waarmee de consument kan zien hoeveel geld in zijn specifieke situatie nodig is om achter de hand te hebben, zodat hij onverwachte, grote, noodzakelijke uitgaven direct kan betalen.

Nibud BufferBerekenaar toont adviesbuffer

Een onverwachte naheffing van de belastingdienst, een reparatie aan de auto, of een kapotte cv-ketel. Ieder huishouden komt wel eens voor situaties te staan waarbij er onverwachte grote uitgaven zijn. Om daar geld voor achter de hand te hebben heeft het Nibud in 2008 de BufferBerekenaar ontwikkeld. Met deze online rekentool kunnen consumenten berekenen hoeveel geld nodig is om achter de hand te hebben. Deze BufferBerekenaar is nu aangepast met de nieuwste cijfers en inzichten en toont een persoonlijke adviesbuffer. Tot voor kort liet de tool zien hoeveel geld consumenten gemiddeld aan spaargeld hebben. Het Nibud vindt het nu relevanter om de gebruiker een advies te geven over hoeveel geld nodig is om achter de hand hebben waarmee hij onverwachte noodzakelijke uitgaven direct kan betalen zonder dat zijn levensstijl hoeft te worden aangepast of dat hij een lening moet afsluiten.

Waarvoor geld achter de hand?

Het bedrag voor deze persoonlijke adviesbuffer is door het Nibud onderverdeeld in vijf onderdelen:

  • Vervanging inventaris (o.a. computer, koelkast, wasmachine)
  • Onderhoud huis & tuin (o.a. reparaties en schilderwerk)
  • Onverwachte rekeningen (o.a. eigen risico zorg, naheffingen belasting)
  • Vervanging auto (zelf op te geven bedrag)
  • Reparatie auto (op basis van ANWB onderhoudscijfers)

Het Nibud brengt in de vernieuwde Nibud BufferBerekenaar deze vijf categorieën in beeld. Daarmee wordt het voor de gebruiker inzichtelijk hoe het bufferbedrag is opgebouwd en hoe een buffer kan worden gebruikt. De consument kan vervolgens zelf bepalen hoeveel geld hij nodig vindt om achter de hand te hebben.

Buffer gebruiken en aanvullen

Met de totale persoonlijke adviesbuffer weet de consument dat hij genoeg geld heeft om onverwachte uitgaven mee te kunnen betalen. Het Nibud geeft aan dat deze persoonlijke adviesbuffer meer is dan een ‘noodpotje’. Het gaat erom dat alle kapotte spullen kunnen worden vervangen door een soortgelijk exemplaar. Waardoor de huidige levensstijl kan worden behouden. Daarnaast benadrukt het instituut dat een buffer bedoeld is om te gebruiken en vervolgens weer aan te vullen. Het Nibud adviseert daarom om maandelijks 10% van het netto inkomen apart te zetten.

buffer nibu

Een derde van de spaarders heeft maximaal 2500 euro spaargeld

Uit recent Nibud onderzoek (Geldzaken in de Praktijk 2015) weet het Nibud dat acht op de tien consumenten spaart. Ruim een derde van de mensen met spaargeld (36%) heeft minder dan 2500 euro spaargeld. Het Nibud vindt dit zorgelijk. De Bufferberekenaar laat zien dat een alleenstaande met een bijstandsinkomen, zonder auto, geadviseerd wordt om 3300 euro achter de hand te hebben. Een derde van de Nederlanders heeft dat bedrag niet. Ook vindt het Nibud het opvallend dat nog relatief weinig mensen (40% van de spaarders) een vast bedrag per maand sparen. Het Nibud raadt consumenten aan er rekening mee te houden dat alles wat men bezit ooit aan vervanging toe is en dat het daarom raadzaam is daarvoor maandelijks geld apart te zetten.

Bron: Nibud.nl