Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een mooi moment om terug te blikken: wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en bereikt?

2018 was een bijzonder jaar vol prachtige projecten en producten, waar we met alle medewerkers binnen het Nibud met veel enthousiasme en plezier aan hebben gewerkt. We zijn dan ook trots op het resultaat en willen enkele hoogtepunten graag met u delen.

Ruim 2.000 consumenten gebruiken Nibud e-mailcoaching Bewaar

Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren. De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Zowel jong als oud heeft moeite met het op orde houden van de administratie. Deze inzichten uit het Nibud-onderzoek Financiële administratie in een digitaal tijdperk hebben we direct kunnen toepassen in onze informatie en voorlichting.

Zo is de nieuwe Nibud vuistregel Bewaar gelanceerd, met als instrument een nieuw, gratis e-mailcoachingsprogramma voor consumenten. Ruim 2.000 consumenten maakten hiervan in 2018 gebruik. Deelnemers konden gedurende 8 weken chatten met Nibud-coaches Gea en Marion.

‘Van mijn kop in het zand naar overzicht’, zo beschreef één van de deelnemers haar ervaring met de e-mailcoaching Bewaar. ‘We zijn blij dat zoveel consumenten geholpen zijn met de e-mailcoaching Bewaar en met de bijbehorende mooie tool Nibud Bewaarwijzer’.
Marion Weijers, sr. adviseur budgetcoaching en voorlichting en Gea Schonewille, wetenschappelijk medewerker

Start Arjan Vliegenthart als nieuwe directeur

Arjan Vliegenthart is in 2018 gestart als directeur van het Nibud. Hij volgde Gerjoke Wilmink op, die hiervoor achttien jaar leiding gaf aan het Nibud. ‘Het is een raar, maar fijn gevoel: te beginnen aan een baan waar je veel zin in hebt en het gevoel te krijgen dat je nieuwe collega’s ook naar jouw komst hebben uitgekeken. Toch was dat een dominant gevoel bij mijn aantreden als directeur anderhalve maand geleden. Ik heb het dus erg getroffen óf mijn nieuwe collega’s zijn geweldige toneelspelers. We gaan het in 2019 merken’.

‘Wat me ook opviel was de geweldige kennis en inhoudelijke betrokkenheid van de organisatie. Er is passie met het werk en met de missie van het Nibud: iedereen in Nederland grip op zijn of haar geld laten krijgen. Ik kijk er ontzettend naar uit om daar in 2019 verder vorm en inhoud aan te geven.’
Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder

350.000 huishoudens ontvangen de Nibud-Geldkrant

Bij een recordaantal huishoudens, namelijk zo’n 350.000, viel dit jaar een Nibud-geldkrant op de mat, zowel in grotere als in kleinere gemeenten. ‘De kracht van de Geldkrant is dat het een hele makkelijke wegwijzer is voor inwoners van een gemeente en dat iedere gemeente, samen met het Nibud, een eigen editie van de Geldkrant kan maken’.
Anne-Mart Kuipers, adviseur communicatie

Liveblog studiereis Financieel gedrag

Voor de vierde keer organiseerde het Nibud, samen met APEP, de studiereis Financieel gedrag. Met een groep van circa 30 mensen uit het financieel bedrijfsleven, overheid en wetenschap, hebben we allerlei organisaties in Tallinn en Helsinki bezocht. Speciaal voor de thuisblijvers hielden de collega’s op studiereis voor het eerst in de Nibud-geschiedenis een liveblog bij.

‘Het was inspirerend om te ontdekken dat één digitale omgeving met één inlog om al je overheidszaken en financiële zaken te regelen wél kan. Tallinn liet ons zien dat het allemaal draait om vertrouwen. Tegelijkertijd word je tijdens zo’n reis bewust van de zaken die in Nederland heel goed zijn geregeld. Een maximale rente van 53% op leningen tot 2.000 euro in Finland verbazen wij ons over met ons maximum van 14%.’

‘In 2019 gaat de reis naar Dublin en belooft weer een mooie reis te worden. Wie gaat er mee?’
Minou van der Werf, sr. wetenschappelijk medewerker en Anna van der Schors, sr. wetenschappelijk medewerker

Meerjarig onderzoek naar financieel gedrag onder mbo-studenten

In 2018 heeft het Nibud de eerste meting gedaan in het meerjarig onderzoek naar financieel gedrag onder laatstejaars mbo-studenten. Het gaat om een langlopend onderzoek, waarbij ieder jaar dezelfde groep jongeren wordt gevolgd. We stellen onder andere vragen over hun financiële leven, hun keuzes en persoonlijke ontwikkelingen.

Na het mbo zal deze groep allerlei stappen maken, zoals gaan werken, starten met een vervolgopleiding of uit huis gaan en zelfstandig gaan wonen. Al deze keuzes hebben invloed op (het zelf regelen van) hun financiën. Dat is voor het Nibud uiteraard erg interessante kennis om het ontstaan van (mogelijke) schulden te kunnen voorkomen. Met dit onderzoek worden financiële valkuilen in kaart gebracht. Zo kunnen in de toekomst interventies worden ontwikkeld die beter aansluiten bij de behoeftes van de jongeren.

Het is voor het eerst dat het Nibud een dusdanig langlopend onderzoek doet.
Sanne Lamers, Sr. Wetenschappelijk medewerker

Nibud Congres 2018: Geld & Gedrag

Hoe voorkom je schulden? En wat is de kunst van het verleiden tot ander financieel gedrag? Dit en meer kwam aan bod op het Nibud Congres 2018, dat op 5 april 2018 in Utrecht plaatsvond.

Leuk detail: Arjan Vliegenthart was één van de keynote speakers op het congres als toenmalig wethouder van Amsterdam. Niemand wist op dat moment dat hij ruim een half jaar later als directeur bij het Nibud zou starten. Hoogleraar Financial Services Lisa Brüggen was juist een half jaar eerder toegetreden tot Raad van Toezicht van het Nibud en was zo enthousiast, dat zij haar onderzoeksresultaten op het gebied van pensioen presenteerde op het congres.

Meest gestelde vragen van consumenten

Veel consumenten weten ons iedere dag weer te vinden. Onze website wordt miljoenen keer per maand geraadpleegd, en ook telefonisch of per e-mail worden de meest uiteenlopende vragen over geldzaken gesteld. In 2018 zijn dit de drie onderwerpen waar consumenten het meest over belden:

  1. De tegemoetkomingen voor minderjarige scholieren (onder de 18 jaar) op het mbo;
  2. Steeds meer kinderen blijven lang(er) thuiswonen, dus ook het vragen van kostgeld is een populair onderwerp;
  3. Een onderwerp waar (helaas) ook veel informatie over wordt ingewonnen, is alimentatie.

Twee nieuwe tools voor inzicht in pensioen

Het Nibud voorziet in de toekomst een groeiende groep gepensioneerden die moeite heeft met rondkomen, en pleit in het onderzoeksrapport Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst, voor een verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden.

Het is voor de consument een lastige opgave om vooruit te kijken en geld voor later apart te zetten. In 2018 hebben we twee tools ontwikkeld om mensen hierbij op weg te helpen.

Pensioenstarter – een laagdrempelige tool voor wie globaal wil checken hoe hij ervoor staat en of het nodig is om iets te regelen. Na een paar korte, simpele vragen over bijvoorbeeld leeftijd en werksituatie volgt een concreet advies voor actie: wat is nu slim om te doen.

Geldplan Pensioen – met deze tool maakt u een grondige inventarisatie van uw verwachte inkomen later, en gaat u na hoe u de risico’s op een tekort kunt beperken. Met dit praktische geldplan van Startpunt Geldzaken weet u zeker dat u niets vergeet.

Met zulke tools willen we mensen steeds beter over de drempel helpen om over later na te denken.
Anna van der Schors, Sr. wetenschappelijk medewerker

Rapport Financiële Problemen 2018

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben. Dit blijkt uit het onderzoek Financiële problemen dat het Nibud eind van het jaar uitbracht.

‘Veel media publiceerden naar aanleiding van ons rapport artikelen met een eigen insteek op hun eigen websites. Voor ons was de belangrijkste conclusie dat veel mensen met ernstige financiële problemen géén hulp vragen. Daarom doen we een oproep aan gemeenten, werkgevers en schuldeisers om nog meer en nog beter in te zetten op vroegsignalering en het aanbieden van hulp. We denken graag mee over, hoe met gebruik van inzichten uit gedragstheorie, we mensen het best naar hulp kunnen bewegen!’
Gea Schonewille, wetenschappelijker medewerker

‘Voor een tevreden betalende klant zorgen we samen’

Nibud-opleidingen heeft in 2018 een opleidingstraject uitgevoerd bij zorgverzekeraar VGZ. Er namen 45 medewerkers van de afdeling Creditmanagement aan deel. Het doel van de training was om het aantal VGZ-klanten in de bronheffing af te laten nemen. Bronheffing is de inhouding van zorgpremie op je salaris, als je de premie niet (meer) aan de zorgverzekeraar kunt voldoen.

‘Het Nibud ontwikkelde voor VGZ een training op maat. De medewerkers volgden de workshop Voor 1 dag arm, kregen huiswerkopdrachten, volgden twee dagdelen training en kregen tenslotte een opvolgtraject in de vorm van een e-mailcoaching. De training is buitengewoon goed ontvangen: de deelnemers waardeerden de training gemiddeld met een 8,4!’
Martine Broere, Business developer opleidingen

Onderzoek naar de armoedeval

Iedere gemeente kent het verschijnsel, of misschien zelfs wel de frustratie: uitstroom uit de bijstand naar (meer) werk, kan leiden tot een lager besteedbaar inkomen, omdat de betreffende persoon dan buiten de grenzen van de gemeentelijke (en landelijke) inkomensondersteuning valt. Een positieve ontwikkeling, want een client vindt een baan, maar met negatieve gevolgen: want het besteedbaar inkomen daalt. Een onwenselijke situatie, die wordt aangeduid met de term: armoedeval.

‘Valt hier iets aan te doen en aan welke knoppen moet de gemeente dan draaien? En is een gemeentelijke minimabeleid zónder armoedevallen ook per definitie een goed minimabeleid? De gemeenten Zoetermeer en Breda lieten dit door het Nibud onderzoeken en hebben zo beter inzicht gekregen in de effecten van hun inkomensondersteunende regelingen.’
Corinne van Gaalen, Sr. Wetenschappelijk medewerker

Fijne jaarwisseling en graag tot in 2019!

Samen met het voltallige Nibud-team zullen we ons in 2019 opnieuw inzetten om iedereen in Nederland grip op zijn of haar geld te laten krijgen. In 2019 helpen wij Nederlandse huishoudens al 40 jaar met het in balans krijgen en houden van hun financiën. En dat blijven we doen.

We wensen u een prettige jaarwisseling en een (financieel) gezond en gelukkig 2019!

Bron: Nibud