De nieuwe organisatie Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) helpt mensen die betaalachterstanden hebben met het afspreken van haalbare en realistische betaalregelingen. Het Nibud is hierin één van de initiatiefnemers. Het NIvB is in ontwikkeling en zal in de loop van 2021 van start gaan.

Waarom het NIvB?

Het NIvB heeft als doel het voorkomen van problematische schulden. Dat begint bij het oplossen van betalingsachterstanden. Het NIvB wil daarom realistische en haalbare betalingsregelingen opstellen, zodat oplosbare achterstanden niét veranderen in problematische schulden. Veel mensen spreken te hoge aflosbedragen af, waardoor er te weinig geld overblijft voor andere uitgaven. Door een realistische betalingsregeling af te spreken, kan voorkomen worden dat een consument de betaling niet kan voldoen of niet uitkomt met andere uitgaven. Het NIvB biedt een betalingsregeling aan die past bij het persoonlijke budget van de consument.

In ontwikkeling

Het NIvB (www.betalingsregelingen.nl) is een initiatief van het Nibud, de NVVK en Buddy Payment. Het NIvB is nog in ontwikkeling, en bevindt zich momenteel in een testfase. Zodra de eerste resultaten er zijn en nieuwe stappen worden gezet, volgt meer informatie.

Bron: Nibud