Op de markt voor betaalbare huur- en koopwoningen is veel meer vraag dan aanbod. Met name starters op de woningmarkt hebben last van deze schaarste, maar verruiming van de leennormen lost het probleem van de krapte niet op.

Dit zegt Nibud-directeur Gerjoke Wilmink vandaag in de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek over starters op de woningmarkt.

Hoge prijzen

De meeste starters zijn er lang niet altijd aan toe om een huis te kopen. Ze hebben meestal geen vaste baan en zijn nog niet aan één plek gebonden. Uit onderzoek onder starters is gebleken dat meer dan de helft van hen liever wil huren dan kopen. Doordat betaalbare huurwoningen schaars zijn, is kopen vaak de enige optie die overblijft.

Ook is het in Nederland gewoon om op jonge leeftijd een huis te kopen. Hierdoor én door de lage rente is de vraag naar koopwoningen veel groter dan het aanbod, waardoor de prijzen van goedkopere woningen worden opgedreven. Het aanbod van dit soort woningen is beperkt, waardoor starters het vaak verliezen van mensen die eigen vermogen kunnen inzetten, zoals doorstromers of kopers die hulp van hun ouders krijgen.

Normverruiming

Een verruiming van de leennormen is voor het Nibud geen optie omdat hiermee de betaalbaarheid van de woonlasten alleen maar in het geding komt. Voor modale inkomens blijft er te weinig over voor de andere uitgavenposten als zij maandelijks meer kwijt zijn aan wonen. Verder kan verruiming de vraag en daarmee de prijs nog verder verhogen, omdat dan meer mensen in de gelegenheid komen om een huis te kopen. Het probleem wordt hierdoor alleen maar groter.

Ook is het Nibud geen voorstander van verschillende leennormen voor doorstromers en starters. Een aanpak op maat zou wel kunnen helpen. Als hypotheekadviseurs voor iedereen individueel kunnen bekijken wat zijn mogelijkheden zijn, zullen meer starters kans maken op een huis.

Meer betaalbare woningen

Het Nibud vindt het noodzakelijk dat er meer betaalbare woningen op de markt komen. Veel mensen betalen een hoge huur voor hun huis. Huurders lopen dan ook veel vaker betaalrisico’s dan eigenaren.

Het komt voor dat starters voor 1000 euro per maand huren, maar geen hypotheek voor 800 euro per maand kunnen krijgen omdat zij geen eigen vermogen meenemen. Zij hebben zo onnodig hoge woonlasten.

Goedkopere huurwoningen geven hun de ruimte om zich eerst te settelen en te sparen en zorgen voor een afname van de vraag naar goedkopere koopwoningen.

Bron: Nibud

Gerelateerd nieuws (Aedes): “Starters dupe van gebrek aan middeldure huurwoningen