Stichting Faircasso is het eerste professionele incassobureau zonder winstoogmerk. Hier gaan vakkundige dienstverlening en een goed incassoresultaat hand in hand met professionele en persoonlijke begeleiding voor de hulpbehoevende debiteur.

Niet onderuit halen, maar overeind helpen

In het huidige economische klimaat kan reguliere incasso, vooral voor het kwetsbare deel van de samenleving, nauwelijks meer gezien worden als maatschappelijk verantwoord. Gerechtelijke procedures tegen een debiteur die financieel al op het randje leeft, leiden in de meeste gevallen tot grotere problemen voor de debiteur, de leverancier en ook voor de maatschappij.

Dit moet anders

Fraude en nalatigheid moeten worden aangepakt, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar wanneer de debiteur wel wil, maar niet kan betalen, zijn alle betrokkenen veel meer geholpen met persoonlijke begeleiding die gericht is op een structurele oplossing. De achterstand moet natuurlijk worden geïncasseerd, maar daarnaast moet worden voorkomen dat iemand zijn huis uit wordt gezet of zodanig in de financiële en mentale problemen komt dat men zonder werk komt te zitten, wat meer problemen veroorzaakt.

Daarbij komen vragen aan de orde als: Is een passende regeling mogelijk? Heeft de debiteur nog recht op fiscale toeslagen, teruggaven en/of kwijtscheldingen? Is budgetbegeleiding of beheer wenselijk, of is de situatie dusdanig dat slechts Wettelijke Schuldhulpverlening uitkomst biedt?

Deze manier van maatschappelijk verantwoord incasseren vergt veel tijd, waarbij specialistische kennis noodzakelijk is. Deze werkwijze is alleen mogelijk wanneer de uitvoerende incasso-organisatie haar eigen rendement niet op de eerste plaats heeft staan of bereid is om significante investeringen te doen in dergelijke werkwijzen.

Bij Faircasso vloeit de gehele winst terug naar het intensieve incassoproces, begeleiding van de hulpbehoevende debiteur, preventieve voorlichting aan financieel kwetsbaren en ondersteuning van initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezondere sociale economische maatschappij.

De stichting is in het leven geroepen voor organisaties die streven naar een goed incassoresultaat, maar vinden dat hun incassopartner klanten, huurders of leden socialer moet benaderen en er een werkwijze op nahoud waarbij de relatie niet onderuit wordt gehaald, maar overeind wordt geholpen. Deze aanpak resulteert niet alleen in een hoger incassoresultaat, maar ook in klantbehoud, en bovendien een tevreden debiteur.

Faircasso denkt dat een goed incassoresultaat bereikt kan worden zonder dat het afbreuk doet aan de klantrelatie. Daarnaast verwachten we door voorlichting, begeleiding en donaties een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de schuldenproblematiek in Nederland.

Doelstellingen Faircasso:

  1. Maatschappelijk Verantwoord Incasseren
  2. Begeleiding van particulieren en ondernemers met schulden
  3. Voorlichting geven aan financieel kwetsbare doelgroepen
  4. Praktisch en financieel ondersteunen van gelijksoortige initiatieven 

Voor meer informatie over Stichting Faircasso: www.faircasso.nl

Bron: Stchting Faircasso