Minister Kamp van Economische Zaken heeft op woensdag 25 juni met Michaël van Straalen en Chris Buijink (NVB) de nieuwe financieringswijzer voor het midden- en kleinbedrijf gelanceerd.

De financieringswijzer maakt onderdeel uit van de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) die MKB-Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken samen hebben ontwikkeld en die wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Door het invullen van deze wijzer kan de ondernemer zijn financieringsbehoefte in kaart brengen en wordt hij gericht op weg geholpen naar aanbieders van passende financieringsvormen. Met behulp van checklists kan de ondernemer zich goed voorbereiden op een financieringsaanvraag. Ook voorziet de Ondernemerskredietdesk in een meldpunt voor ondernemers die knelpunten ervaren bij de financiering van hun onderneming.

“Nu de economie aantrekt, zoeken ondernemers financiering voor hun groeiplannen”, zegt minister Kamp. “Omdat dit via traditionele manieren vaak niet lukt, zoeken ondernemers naar alternatieve financieringsvormen. Het kabinet ondersteunt dit en faciliteert ondernemers bij het aantrekken ervan. Betrouwbare en toegankelijke informatie voor ondernemers is daarvoor cruciaal. De OKD als privaat initiatief en de financieringsdesk van het digitale ondernemersplein als publiek initiatief voorzien gezamenlijk in deze behoefte. Samen stellen zij ondernemers in staat te groeien en dragen zo bij aan werkgelegenheid en economische groei in Nederland.””

Volgens Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, is het voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om aan financiering te komen, “terwijl toegang tot krediet en kapitaal cruciaal is om te kunnen ondernemen en te groeien. Het mkb is van oudsher sterk afhankelijk van bancair krediet, maar er zijn natuurlijk ook steeds meer alternatieve vormen van financiering. Met de vernieuwde site willen we ondernemers daarin wegwijs maken en eraan bijdragen dat ze goed beslagen ten ijs komen, of ze nu bij een bank of andere instelling aankloppen.”

NVB-voorzitter Chris Buijink noemt de vernieuwde OKD “een belangrijk onderdeel van intensievere samenwerking tussen MKB-Nederland en de NVB om ondernemers te helpen bij het vinden van financiering”. Beide partijen willen door de oprichting van een gezamenlijk platform onder de werktitel ‘Wijzer in financiering’ de financieringsmarkt de komende tijd toegankelijker maken en knelpunten opsporen en aanpakken.

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat slechts 24% van de mkb-ondernemers goed bekend is met alternatieve vormen van financiering. 69% denkt dat financiering de komende jaren moeilijker verkrijgbaar wordt en 59% vindt dat het mkb op dit moment te afhankelijk is van bankfinanciering. Bijna de helft van de mkb-ondernemers (47%) heeft nog nooit naar alternatieve financieringsvormen gekeken.

De OKD werd in 2009 ontwikkeld door MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB, met steun van het ministerie van Economische Zaken, toen duidelijk werd dat mkb-ondernemers als gevolg van de crisis steeds moeilijker aan financiering konden komen. De vernieuwing van de site is noodzakelijk om beter in te kunnen spelen op het huidige, snel veranderende financieringslandschap.

De vernieuwde Ondernemerskredietdesk is sinds 25 juni in de lucht.

Bron: MKB Nederland