Vijf nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter. Na een halfjaar niemandsland is het bestuur van de Vereniging voor Credit Management (VVCM) weer op volle sterkte. Eerst even warm draaien en inwerken? Niet dus. Onder leiding van voorzitter Peter Meefout is het nieuwe bestuursteam meteen van start gegaan. ‘We staan voor belangrijke vragen en ingrijpende beslissingen.'

We spreken Peter Meefout op vrijdag 10 juni in Maarssen, drie dagen na de eerste vergadering van het nieuwe VVCM-bestuur. Al direct bij de start van het gesprek is het duidelijk: hier zit een bevlogen, kordate bestuurder, die z'n taak niet alleen zeer serieus neemt, maar er ook zin in heeft. En dat geldt net zo voor de vijf andere nieuwe bestuursleden, blijkt als hij een korte impressie geeft van de startbijeenkomst.

‘We hebben een compleet team van frisse mensen, met veel kennis en ervaring, en afkomstig uit verschillende disciplines. Er is veel enthousiasme om ertegenaan te gaan en de vereniging weer op koers te brengen. Dat is hard nodig ook, want door het bestuursvacuüm zijn het afgelopen halfjaar veel zaken noodgedwongen blijven liggen.
Op 7 juni zijn we daarom direct ‘full speed' begonnen. Het is ‘time for a change' en daar is iedereen binnen het bestuur zich nadrukkelijk van bewust.'

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor het voorzitterschap?

‘Ik ben al 18 jaar lid van de VVCM. In de bestuursperiode van Oswald Royaards en zijn opvolger Mannes Westhuis heb ik aan de zijlijn gestaan. Ik was wel regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten, maar door mijn drukke werkkring had ik noch de behoefte, noch de tijd om me actief met de vereniging bezig te houden.

Na ruim 35 jaar werkzaam te zijn geweest in de creditmanagementbranche, zowel bij leveranciers van services als de gebruikers daarvan, ben ik op 1 januari 2011 voor mezelf begonnen. Dat geeft me de vrijheid en ruimte om andere dingen te gaan doen. Privé zit ik ook in een andere fase in m'n leven: mijn kinderen beginnen uit te vliegen, waardoor het gezinsleven minder tijd opeist. Begin januari was er tijdens de ALV een hoop gekrakeel en geharrewar rond het bestuur. Ik was totaal verbijsterd: hoe kan dit bij een vereniging die al 20 jaar bestaat?!

De keuze was duidelijk: ik kon aan de zijkant blijven staan of proberen zelf een bijdrage te leveren. Ik heb voor het laatste gekozen en me kandidaat gesteld voor de vacante voorzitterspositie. Het bestuur heeft me vervolgens aan de leden voorgedragen, wat ik als bijzonder eervol heb ervaren. Voordeel is dat ik ongebonden ben en onafhankelijk.

Bovendien is het voor mij strikt genomen niet meer noodzakelijk om 40 uur per week betaald te werken. Daardoor kan ik de voorzittersfunctie de aandacht geven die in de fase waarin de vereniging nu zit nodig is. En nog een tweede drijfveer: ik heb 35 jaar zowel privé als zakelijk genoten van de revenuen uit credit management en kan nu, als voorzitter van de VVCM, wat teruggeven aan de markt waar ik al zo lang deel van uitmaak.'

Waar komt jouw interesse in credit management vandaan?

‘Ik ben opgevoed in de traditie van: ‘als je iets koopt, moet je ervoor betalen èn op tijd'.
Dat is gewoon een kwestie van fatsoen. Ik heb me altijd groen en geel geërgerd aan mensen en bedrijven die deze norm aan hun laars lappen en rekeningen niet betalen.
Bij de bedrijven waar ik werkzaam ben geweest, heb ik daar m´n uitdaging in gevonden.

Mijn lol was altijd om zo veel mogelijk zaken te doen en tegelijk het debiteurenrisico te beheersen. In het begin zat ik zelf aan de knoppen, later ben ik mensen gaan aansturen.
Of je nu debiteurenbeheerder bent of op het niveau van credit manager acteert, je kunt een belangrijke bijdrage leveren van het voorkomen van betalingsellende. En die ellende is er nog steeds volop.

Vorig jaar hebben we in Nederland met z'n allen 15 miljard euro afgeschreven aan oninbare vorderingen. Voor 2011 wordt inmiddels zelfs rekening gehouden met een bedrag van 18 tot 20 miljard euro! Rekening houdend met gemiddeld 12% btw loopt de fiscus 2,5 miljard euro aan inkomsten mis in een tijd waarin bezuinigingen niet van de lucht zijn. Kortom: er is veel werk aan de winkel voor de credit manager en voor de VVCM.'

Welke functie zie je in dit verband voor de VVCM?

‘De vereniging moet hét platform zijn voor alles wat met credit management te maken heeft, in de meest brede zin van het woord. Op dit moment is er in de branche een grote versplintering, met allerlei belangengroepen die allemaal proberen hetzelfde wiel uit te vinden en draaiende te houden. Dat is een ongelukkige en ongewenste situatie. We doen nu vaak dezelfde dingen; dat is inefficiënt en het leidt bovendien niet tot eenduidigheid richting Den Haag.

Als oplossing kun je denken aan de oprichting van een federatie van en voor credit management; een parapluorganisatie waarbij alle partijen die in onze markt werkzaam zijn zich aansluiten. De VVCM zou hierin de lead moeten nemen door bruggen te slaan en de onderlinge samenwerking te bevorderen en te versterken.

Uiteraard is zoiets niet van de ene op de andere dag gerealiseerd; dat heeft tijd nodig.
Niet voor niets heb ik bij mijn aantreden tijdens de ALV gezegd dat ik me heb voorgenomen om deze functie acht jaar te vervullen. Het is één van de doelstellingen die ik samen met de andere bestuursleden in onze bestuursperiode wil realiseren.'

Wat staat er nog meer op de prioriteitenlijst?

‘Ten eerste de professionalisering van de organisatie. We moeten ons serieus afvragen of we de vereniging in de huidige vorm kunnen blijven runnen. Kunnen we ons bijvoorbeeld niet beter aansluiten bij een organisatie die professioneel is toegerust om verenigingen zoals de VVCM te managen? In zo'n constructie blijf je zelf aan het stuurwiel zitten, maar hoef je je niet langer bezig te houden met aspecten zoals secretariaat, marketing en sales.

Als bestuur moeten we hierover op niet al te lange termijn een ei leggen, mede omdat het huurcontract van het kantoor in Maarssen is opgezegd. Net zo'n fundamentele uitdaging betreft de uitbreiding van het ledenbestand. In de afgelopen twee jaar is het ledenaantal gedaald van 980 naar 780. Dat is zorgwekkend. Als we als VVCM een vooraanstaande rol willen blijven spelen, en dat willen we, moeten we deze trend keren.

Wat we zeer ongelukkig vinden, is dat een aantal prominente leden het afgelopen jaar uit onvrede over de bestuurscrisis het lidmaatschap heeft opgezegd. Dat had nooit mogen gebeuren en we leggen ons daar niet bij neer. Wij gaan ons uiterste best doen om de plooien glad te strijken en hen weer bij de vereniging te betrekken.

Onze doelstelling is om zo snel mogelijk op 1000 leden te zitten. Via gerichte acties, via
De Credit Manager en via andere kanalen moeten we onze toegevoegde waarde als vereniging duidelijk maken. Zo is bestuurslid Jan Moes concreet aan de slag om de Golfdag, altijd één van de bindende activiteiten van de VVCM, nieuw leven in te blazen.

Ook het concept van de Credit Expo moet worden doorontwikkeld, zodat het programma vakinhoudelijk nóg meer aanspreekt, uitdaagt en prikkelt. Als we daarin slagen, ben ik ervan overtuigd dat we de VVCM weer op het niveau krijgen waar de vereniging thuis hoort: een club die toonaangevend is in het verspreiden van informatie, die hoogwaardige opleidingen organiseert, al dan niet zelfstandig, en waar je als credit manager met plezier en trots lid van bent vanwege alle interessante evenementen en het uitgebreide netwerk dat je verder kan helpen in je carrière.'

Het nieuwe VVCM-bestuur
Peter Meefout, Voorzitter & Haagse Contacten
Joop Tromp, Secretaris
Rob Mentasti, Commissie Communicatie
Conny Gevers, Commissie Opleidingen
Jan Moes, Commissie Ledenactiviteiten
– Ed van den Bosch, Penningmeester

Bovenstaand artikel is geschreven door Geert de Vries, eindredacteur van het magazine de Credit Manager. Kijk voor meer informatie over de VVCM op: www.vvcm.nl

Bron: De Credit Manager