Platform31, Hogeschool Utrecht en G32 hebben een factsheet gemaakt over de armoede- en schuldenproblematiek. De factsheet biedt informatie over de omvang van de problematiek en de mogelijkheden voor adequate ondersteuning aan de huishoudens die het betreft.

 

In de factsheet vindt u:

  • De belangrijkste kerncijfers over armoede en schulden in Nederland
  • Een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Verwijzingen naar relevante publicaties
  • Concrete oplossingsrichtingen
  • Voorbeelden voor dilemma’s rond schulden waar veel gemeenten mee worstelen

 

Kritisch kijken

 

De armoede- en schuldenproblematiek is de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op de agenda komen te staan. De VNG heeft zich samen met de ‘Dossiergroep armoede en schulden’ van het G32-Stedennetwerk de afgelopen jaren ingezet om kritisch te kijken naar het rijksbeleid en het eigen beleid.

 

Inzicht in opgaven

 

Deze factsheet geeft bestuurders en ambtenaren snel inzicht in de grote opgaven waar zij voor staan.

 

Meer informatie

 

Bron: VNG