Twee opleidingen van het VVCM vormen de basis van een nieuwe leerlijn voor het vakgebied Credit Management.

Het onderwijsinstituut NIBE-SVV en de Vereniging voor Credit Management (VVCM) hebben hun krachten gebundeld. Doel van de samenwerking is het creditmanagement te professionaliseren en naar een nog hoger niveau te tillen. De gecombineerde inhoudelijke en didactische kennis van beide organisaties staat daar garant voor, aldus het gezamenlijke persbericht eerder dit jaar.

Het totale vakgebied

De nauwe samenwerking met de VVCM, heeft volgens directeur Bob Seemann van NIBE SVV vooral te maken met het toenemend belang van goed creditmanagement. “Je ziet een ontwikkeling waarin debiteuren, zowel bedrijven als particulieren, de betaling van ontvangen goederen en diensten steeds langer uitstellen terwijl ze in hun rol van crediteuren steeds assertiever worden. Tegelijkertijd is het steeds moeilijker voor bedrijven om het daardoor benodigde werkkapitaal gefinancierd te krijgen. Dat legt een groeiende nadruk op het managen van de kasstroom, dus op goed creditmanagement.”

Een gebrek aan goede opleidingen voor professionals in het creditmanagement was voor de VVCM reden om in eigen beheer de opleidingen Certified Credit Practitioner (CCP) en Certified Credit Manager (CCM) te ontwikkelen. Ze worden sinds april van dit jaar via NIBE SVV aangeboden. Seemann: “De twee opleidingen helpen de creditmanager in spe om het totale vakgebied goed in beeld te krijgen en vakdeskundigheid te verwerven die daarin nodig is.”

Kennisinstituut

Dat zijn onderwijsinstelling door VVCM als de ideale partner wordt beschouwd, vindt directeur Seemann ‘wel logisch’. Hij noemt NIBE-SVV met recht ‘het kennisinstituut van en voor de financiële wereld’. Naast opleider van zo’n 50.000 cursisten per jaar neemt zij jaarlijks ruim 35.000 examens af die recht geven op erkende (financiële) vakdiploma’s. Ook is zij actief als uitgever van een groot aantal tijdschriften, handboeken en naslagwerken op het terrein van de financiële dienstverlening.

Seemann: “Wij leiden onder meer werknemers van kredietverzekeraars, kredietverstrekkers, leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen en andere financieel dienstverleners op. Voor hen is creditmanagement ook een kernproces. Alle kennis uit die branches gaan we nu ook gebruiken voor het opleiden van creditmanagers in het algemeen en werknemers van incassobedrijven, en gerechtsdeurwaarders in het bijzonder. Onze ambitie is te komen tot een complete leerlijn voor creditmanagement. Niet alleen voor de professionele partijen maar vooral ook voor deze doelgroep bij bedrijven.”

Brug tussen twee werelden

Met de opleidingen CCP en CCM als basis wordt de nieuwe leerlijn stapsgewijs opgebouwd met aanvullende opleidingen en trainingen. Onder meer over ’bijzonder beheer‘.

Seemann: “Ten behoeve van de bancaire sector verzorgen we een volledige opleidingslijn Bijzonder Beheer. Daar zitten de creditmanagers van de bank. Voor een creditmanager is het heel nuttig om het creditmanagement en de strategie van kredietverstrekkers te leren kennen. Want als je dat snapt, dan snap je ook waarom kredietverstrekkers met jou omgaan zoals ze dat doen. De kennis die wij daarover hebben, zal in de leerlijn worden verwerkt. Op die manier slaan we een brug tussen twee werelden. En helpen we beide werelden beter te functioneren.”

Naast opleiding gaat NIBE SVV (toekomstige) creditmanagers ook de reguliere vaardigheidstrainingen aanbieden als telefonisch incasseren, moeilijke gesprekken voeren en andere deelaspecten van het incasseren.

Op de 8e Credit Expo op woensdag 14 november 2012  in het Nieuwegein Business Center presenteert het NIBE SVV de opleidingen CCP en CCM in standnummer NB.43

 

 

Bron: www.creditexpo.nl