De energieprijzen gingen door het dak en de boodschappen werden flink duurder, naast de stijging van andere vaste lasten. De ontwikkelingen leiden nog niet tot een grote toeloop naar schuldhulpverlening, blijkt uit de nieuwste monitor van NVVK en Divosa.

De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen bij 90 gemeenten in de maanden oktober, november en december van het afgelopen jaar. Het aantal aanmeldingen in het 4e kwartaal van 2022 is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2020 en 2021. In totaal waren er in het 4e kwartaal van 2022 3776 aanmeldingen bij de 16 organisaties die deelnemen in de monitor (die voor 90 gemeenten werken). In 2020 waren dat er 3766 in deze periode. In 2021 waren dat er 3685.

Kleine toename

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 is er een kleine toename van 3,7 %. In de laatste drie maanden van 2022 zijn er 136 meer aanmeldingen dan in de periode juli t/m september 2022.

Vergeleken met het 2e en 3e kwartaal van 2022 geven meer respondenten aan voldoende capaciteit te hebben om het aantal aanmeldingen op te vangen. In tegenstelling tot wat we in het 3e kwartaal zagen, ervaart geen van de respondenten momenteel daadwerkelijke overbelasting. Het antwoord dat in het 4e kwartaal gegeven werd op de vraag ‘heb je voldoende capaciteit’ komt overeen met wat we in het 1e kwartaal van 2022 terugkregen.

Brede doelgroep in het 4e kwartaal

De meeste respondenten zien in oktober, november en december 2022 geen ontwikkelingen binnen de doelgroepen die we veel zien in de schuldhulpverlening. Drie respondenten zien wel fluctuaties binnen hun doelgroep. Ze benoemen (ex-) ondernemers, jongeren tot 25 jaar en 26- tot 45-jarigen met een inkomen tot 20.000 euro als doelgroepen die ze vaker zien dan andere. Eén respondent geeft aan meer preventiehulpvragen te krijgen van mensen die nog geen schulden hebben.

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden

Sinds 1 januari 2022 publiceren Divosa en de NVVK elk kwartaal de monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden. Het is een voortzetting van de monitor Schuldhulpverlening in coronatijd.

De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen 90 gemeenten representeren. Deze editie geeft inzicht in de situatie van oktober, november en december 2022.

Bron: NVVK