Vanaf 1 juni 2023 gelden er nieuwe regels voor opzegvergoedingen bij vaste energiecontracten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze regels opgesteld om energieleveranciers te stimuleren weer meer vaste contracten aan te bieden. Met de nieuwe regels is een vast contract ook echt een vast contract. Consumenten die willen overstappen kunnen bij hun oude leverancier vragen naar de voorwaarden en de hoogte van de opzegvergoeding en dan een beslissing nemen. De ACM adviseert consumenten nooit zomaar akkoord te gaan met een ongevraagd aanbod, bijvoorbeeld via de telefoon.

Bij een vast contract zijn de prijs en contractperiode vooraf afgesproken. De energieleverancier is verplicht om gedurende de hele contractperiode energie te leveren voor deze prijs. Dit geeft consumenten zekerheid en beschermt hen tegen eventuele prijsstijgingen op de energiemarkt. Als consumenten een vast contract voortijdig opzeggen, moeten ze daarvoor een vergoeding betalen aan de leverancier. De leverancier moet de energie die de consument zou afnemen dan namelijk aan een ander verkopen. Mogelijk tegen een lagere prijs dan in het opgezegde contract. De hoogte van de opzegvergoeding is in het nieuwe systeem maximaal gelijk aan het bedrag van het verlies dat de energieleverancier lijdt door de voortijdige opzegging.

Doordat dit verlies bij opzegging vergoed wordt, worden leveranciers gestimuleerd om weer meer vaste contracten aan te bieden. Niet alleen voor 1 jaar, maar ook voor een langere periode. Consumenten kunnen dan weer kiezen voor zekerheid op langere termijn. De nieuwe regels gelden voor vaste contracten die worden afgesloten vanaf 1 juni 2023. Voor contracten van voor deze datum blijven de oude regels voor voortijdige opzegging gelden. Consumenten kunnen ook nog steeds kiezen voor een contract met variabele prijzen of voor een contract met dynamische prijzen waarbij de prijs per uur of per dag kan verschillen. Bij het opzeggen van een contract met variabele of dynamische prijzen hoeven consumenten geen opzegvergoeding te betalen.

Let op bij overstappen met vast contract

Om te voorkomen dat consumenten bij een overstap naar een nieuwe leverancier verrast worden door een hoge opzegvergoeding, is geregeld dat de consument bij een overstap binnen enkele dagen een bericht van de leverancier krijgt over de hoogte van de opzegvergoeding. Bij een nieuw contract is er altijd 14 dagen bedenktijd. Als een consument zich niet bewust was van de hoogte van de opzegvergoeding, of deze niet kan of wil betalen, kan hij binnen deze periode nog afzien van de nieuwe overeenkomst en de oude overeenkomst voortzetten. De hoogte van de opzegvergoeding moet ook altijd bij de leverancier op te vragen of in te zien zijn door de consument. Vandaar het advies om de hoogte van de opzegvergoeding na te gaan vóór het afsluiten van een nieuw contract.

De ACM roept consumenten extra goed op te letten bij het aangaan van een nieuw vast contract. Een vast contract is vanaf 1 juni ook echt een vast contract en de opzegvergoeding kan hoog zijn als het prijsverschil tussen het oude en nieuwe contract groot is en een consument volgens het oude contract nog veel energie zou afnemen. Consumenten moeten dan goed berekenen of de overstap naar een goedkopere overeenkomst loont en of ze de vergoeding kunnen betalen.

Waarschuwing agressieve en misleidende werving

De ACM ziet dat er op de energiemarkt weer meer verschillende soorten contracten worden aangeboden en dat er flinke prijsverschillen zijn. Met het op gang komen van de energiemarkt ziet de ACM het aantal meldingen van agressieve en misleidende werving voor energiecontracten helaas ook weer toenemen. Consumenten worden bijvoorbeeld gebeld dat hun huidige leverancier op de rand van faillissement staat en dat zij snel over moeten stappen, terwijl dat helemaal niet zo is. Ook worden er regelmatig telefonisch energiecontracten aangeboden die niet het beste aanbod zijn. Daarom waarschuwt de ACM alle consumenten om alert te blijven en niet zomaar in te gaan op een ongevraagd aanbod van een nieuw energiecontract.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Het is mooi om te zien dat er weer iets te kiezen is voor consumenten. Maar helaas zien we dat het aantal meldingen over misleidende werving ook weer stijgt. De ACM is hier alert op. We doen onderzoek naar bedrijven waar we veel klachten over krijgen. Daarnaast roepen we consumenten op ook goed op te letten. Een ongevraagd telefonisch aanbod is eigenlijk nooit de beste keuze. Daarom is het belangrijk een aanbod altijd eerst rustig te vergelijken met het aanbod van andere leveranciers en niet tijdens het verkoopgesprek akkoord te gaan met een nieuw contract.”

Bron: ACM