Tijdens een symposium over elektronisch factureren bij VNO-NCW hebben de staatssecretarissen Heemskerk (Economische Zaken), De Jager (Financien) en Bijleveld (Binnenlandse Zaken) afspraken gemaakt over e-factureren met VNO-NCW, MKB-Nederland, de VNG en ICT-Office.

Deze organisaties moeten er voor zorgen dat in 2010 tien procent van de rekeningen die de overheid krijgt elektronisch worden verwerkt.

Heemskerk maakte in een speech de ambities van de overheid duidelijk: ‘Volgend jaar willen we tien procent, oftewel 1 miljoen rekeningen, elektronisch ontvangen en verwerken. In 2014 moet dat zelfs tachtig procent zijn.'

Volgens Heemskerk levert het versturen en ontvangen van elektronische facturen bedrijven en overheden grote besparingen op. ‘Als alle bedrijven in Europa elektronisch factureren, spaart dat mogelijk zelfs zo'n 380 miljard euro', aldus de staatssecretaris.

Om een aantal redenen kwam het e-factureren in Nederland tot nu toe moeizaam van de grond. Zo bestond er bij veel gebruikers nog onzekerheid over de regelgeving.

Om aan deze onzekerheid een einde te maken versoepelde staatssecretaris De Jager onlangs de regels vergaand. Daarnaast ontbrak er een duidelijke standaard voor e-factureren. Als onderdeel van de huidige afspraken zet de overheid nu in op de Universal Business Language (UBL 2.0). Deze open standaard moet ondernemers helderheid bieden over het te gebruiken formaat.

Verder komt er voor bedrijven een Handboek e-factureren, worden de Rijksinkoopvoorwaarden aangepast en zullen de voordelen van e-factureren continu onder de aandacht worden gebracht bij overheden en bedrijven.

Ook loopt er een aantal invoeringsprojecten bij onder andere de Gemeente Zoetermeer, de Belastingdienst, Defensie, het UWV, de RDW en de Gemeente Utrecht.

Bron: creditexpo.nl