De TASK-faciliteit die kortlopende handelskredieten verzekert wordt goedkoper en toegankelijker. Hierdoor kunnen meer bedrijven ervan gebruik maken.

De faciliteit wordt goedkoper omdat de door bedrijven te betalen premie omlaag gaat van 1,5 procen naar 1 procent per 3 maanden. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast, waardoor er binnen de aangepaste TASK-faciliteit meer bedrijven in aanmerking komen voor verzekering. De regeling loopt tot en met 31 december 2010.

De TASK-faciliteit is ingesteld omdat ondernemingen door de financiële crisis in sommige gevallen onvoldoende verzekering kunnen krijgen op handelskredieten. Dat kan een belemmering zijn voor de handel.

De regeling is een tijdelijke aanvullende staatsverzekering die bedrijven de mogelijkheid biedt om met dekking van de Staat de verzekerde limieten bij de verzekeraar te verdubbelen.

Deze overheidsfaciliteit wordt uitgevoerd door de private kredietverzekeraars, zodat bedrijven bij hun eigen verzekeraar terecht kunnen om hier gebruik van te maken.
Kijk voor meer informatie op:

Verzekeraars.nl
Ministerie van Financien
Ministerie van EZ
Europa.eu

Bron: Ministerie van Economische Zaken