Geen geld meer kunnen opnemen, aanmaningen ontvangen en de huur of hypotheek niet op tijd kunnen betalen. Nederlanders die het afgelopen jaar hun baan hebben verloren, hebben twee keer zo vaak betalingsproblemen als mensen met een baan. Zo’n acht procent van de Nederlanders is tussen mei 2008 en mei 2009 zijn baan kwijt geraakt of is gedwongen minder te gaan werken.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Rondkomen in economische onzekerheid’ van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Daarnaast verwacht nog eens één op de tien werkende Nederlanders binnenkort geen of minder betaald werk te hebben. Om in te kunnen schatten wat baanverlies betekent voor het netto inkomen, heeft het Nibud de ‘werkloosheidsberekenaar’ ontwikkeld om mensen wijzer in geldzaken te maken.

42% van de Nederlanders staat rood

Uit het onderzoek Rondkomen in economische onzekerheid blijkt dat bijna vier van de tien huishoudens moeite heeft met rondkomen. Eén op de tien huishoudens komt zelfs moeilijk tot zeer moeilijk rond. Ruim twee op de vijf Nederlanders stond het afgelopen jaar rood op de lopende rekening. Een kwart was wel eens te laat met het betalen van zijn rekeningen. Bijna één op de vijf Nederlanders heeft het afgelopen jaar wel eens zonder geld gezeten omdat hij geen geld meer kon opnemen.

Zo’n 13% heeft te maken met een geweigerde automatische incasso en 8 % kon de huur of hypotheek niet op tijd betalen. Het Nibud ziet dat er een duidelijke samenhang is tussen de verschillende soorten betalingsachterstanden. Mensen die de huur of hypotheek niet op tijd kunnen betalen hebben ook bijna allemaal problemen met het betalen van de andere rekeningen.

‘Nieuwe’ werklozen geven meer uit dan ze hebben

Mensen die het afgelopen jaar hun baan hebben verloren, hebben veel vaker met bovenstaande betalingsproblemen te maken. Zo’n 70% van de ‘nieuwe’ werklozen heeft moeite met rondkomen, versus 30% van de werkenden. Het Nibud concludeert dat ‘nieuwe’ werklozen duidelijk moeite hebben met het aanpassen van hun bestedingspatroon aan de nieuwe situatie.

Want hoewel ze het zuiniger aan doen en prijsbewuster zijn, lukt het ze niet altijd om goed rond te komen. Zo stond meer dan de helft van hen rood, heeft een derde van hen het afgelopen jaar geen geld meer kunnen opnemen en heeft ruim een kwart een weigering van de automatische incasso gehad. Eén op de vijf ‘nieuwe’ werklozen heeft de huur of hypotheek niet op tijd kunnen betalen. En twee op de vijf trof aanmaningen aan in de brievenbus.

Nederland houdt hand op de knip

Het Nibud constateert dat hoewel slechts 20% van de Nederlanders het afgelopen jaar een inkomensdaling heeft meegemaakt, wel meer dan de helft van de Nederlanders zuiniger is geworden. De economische crisis zorgt er duidelijk voor dat de Nederlander meer met zijn geld bezig is. Ruim zes op de tien Nederlanders is prijsbewuster geworden.

Daarnaast verwacht maar liefst acht procent van de Nederlanders binnenkort geen of minder betaald werk te hebben. Maar ook Nederlanders die zich geen zorgen maken over hun baan, zijn wel met hun financiële toekomst bezig: een derde van hen maakt zich zorgen over zijn geld en toekomst.

Word wijzer in geldzaken met werkloosheidsberekenaar

Het Nibud raadt mensen die hun baan kwijt zijn of die verwachten hun baan te verliezen aan de werkloosheidsberekenaar in te vullen. Hiermee wordt duidelijk hoeveel lager hun netto besteedbaar inkomen straks is. Met de uitkomsten kunnen ze het Nibud Persoonlijk Budgetadvies (www.nibud.nl/persoonlijkbudgetadvies) invullen en dan wordt meteen inzichtelijk of en waarop ze straks zouden kunnen (of moeten) bezuinigen.

Uit eerder onderzoek blijkt duidelijk dat mensen die zich voorbereiden op een inkomensterugval dit, financieel gezien, beter kunnen opvangen dan mensen die niet met hun geld bezig zijn geweest.

Bron: CBS