Aangetekend BV / KPN, Mail2Pay en Snijder Incasso & Gerechtsdeurwaarders. Dat zijn de drie definitief genomineerden voor de VVCM/Syncasso Credit Management Innovation Award. De winnaar van de prestigieuze prijs wordt donderdag 3 november tijdens de Credit Expo bekendgemaakt.

De onafhankelijke jury, bestaande uit Martin van der Hoek (VVCM), Dick Kruiswijk (Syncasso), Ron Torrico (Assensia; winnaar Innovation Award 2015) en Casper Sonnega (Santander Consumer Finance Benelux; credit manager van 2016), heeft de drie nominaties geselecteerd uit in totaal vijf ingezonden praktijkcases. In alfabetische volgorde:

Aangetekendaangetekend-mailen-nl BV / KPN
Aangetekend BV is in samenwerking met KPN een snel groeiende tech-organisatie die het mogelijk maakt om het mailverkeer, conform de EU-verordening EIDAS, als ‘bewezen en rechtsgeldig’ te versturen. Organisaties kunnen hierdoor hun huidige fysieke postproces vervangen door digitale correspondentie. Dit levert naast de juridische zekerheid een aantal voordelen op. Met de tussenkomst van Aangetekend Mailen kunnen de diverse stukken in een incassoproces als bewezen en rechtsgeldig worden verzonden, real-time worden gevolgd en verwerkt. Waarbij de afzender tegen een lager tarief dan van een postzegel de volledige zekerheid heeft over Wie, Wat, Wanneer met Wie heeft gecorrespondeerd, zonder dat daarover achteraf discussie kan ontstaan.

Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaardersjenj_logo_zonder-cs
Janssen & Janssen heeft de nieuwste generatie klant-debiteuren (generatie Z) onderzocht op betaalgedrag en hun visie op credit management gerelateerde onderwerpen. Hoe denken zij over geldzaken? En wat vinden zij de meest prettige manier van communiceren? Het onderzoek heeft inzicht gegeven in hoe zij denken en bewegen in financiële situaties, wat ze willen en wat ze niet willen. En wat de verschillen zijn met andere generaties. Op basis hiervan is speciaal voor deze doelgroep een workflow ingericht voor een optimale behandeling (naast andere maatwerktrajecten); ook in taal, het moment van communiceren en met het medium dat zij prettig vinden.

Mail to Paylogo_mailtopay_300dpi
De taak van een credit manager bestaat uit het maken van reeksen beslissingen om openstaande rekeningen betaald te krijgen. Mail to Pay heeft incassoalgoritmen ontwikkeld die in bepaalde situaties beter kunnen incasseren dan ouderwetse methoden, zonder tussenkomst van menselijk handelen. Incassoflows die de klantvriendelijkheid en het betaalgemak kunnen waarborgen. De algoritmen maken beslissingen over de inzet van diverse incasso-instrumenten van Mail to Pay en haar partners zoals de betaal e-mail, betaal SMS, papieren betaalverzoek met QR, robocalls, callcenters en inzet van een minnelijk huisbezoek. Voor verschillende klanten van Mail to Pay hebben de incassoalgoritmen (flows) een significant beter incassoresultaat dan de ouderwetse aanmaanstrategie en incassobureaus. Dit met behoud van debiteuren als tevreden klanten. Daarnaast incasseren de algoritmen ook juridisch correcte WIK-opbrengsten, waarmee de huidige algoritmen kostenneutraal of zelfs winstgevend kunnen opereren voor klanten van Mail to Pay.

Schuldzorglogo-schuldzorg
Schuldzorg ontzorgt bedrijven die te maken hebben met klanten die in een schuldhulptraject zitten. De administratieve behandeling van schuldhulptrajecten is voor veel schuldeisers complex en kostbaar en soms ook een ondergeschoven kindje. Doordat Schuldzorg over specifieke software beschikt, kunnen zij dit soort dossiers heel effectief en efficiënt behandelen. Schuldzorg richt zich met haar dienstverlening met name op financiële dienstverleners en op leveranciers van basisbehoeften zoals water, energie, huur, zorg en telecom. Voor partijen die door blijven leveren tijdens een schuldhulptraject, zoals woningverhuurders, energieleveranciers en waterbedrijven, bewaken zij zo nodig ook het nakomen van de lopende verplichtingen. Schuldzorg is ontstaan vanuit de visie dat een efficiënt administratief traject aan de kant van de schuldeisers leidt tot effectievere hulpverleningstrajecten, snellere besluitvorming en hogere rendementen voor schuldeisers.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaardersbeeldmerk-snijder
Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders heeft een zelflerend kunstmatig intelligentiemodel laten bouwen door NeurOp op basis van neurale netwerktechnologie. Door de ervaringscomponent die erin gebruikt wordt, biedt een neuraal netwerk altijd betere resultaten dan conventionele data-analysemodellen. Met dit model is Snijder Incasso in staat om iedere debiteur een persoonlijke verhaalscore (Neurale Credit Rating) toe te kennen, waarmee de incassomedewerker de verhaalbaarheid/slagingskans van een dossier vóór de start van het gerechtelijke traject met een hoge mate van zekerheid kan vaststellen. Na implementatie van dit model kan Snijder Incasso straks per opdrachtgever de mate van kans van slagen vaststellen voor haar debiteurenportefeuilles met als gevolg een forse kostenbesparing voor zowel opdrachtgevers als schuldenaren die in een problematische schuldsituatie verkeren.

Kom naar de uitreiking
De uitreiking van de VVCM/Syncasso Credit Management Innovation Award is om 17.00 uur op de beursvloer van de Credit Expo, voorafgaand aan de afsluitende netwerkborrel. Bent u erbij?

Credit-Expo-2016_02

Bron: VVCM, Credit Expo