Een kapitaalmarktunie die daadwerkelijk op Europees niveau functioneert, versterkt de concurrentiekracht van (Nederlandse) bedrijven, vergroot de financiële zekerheid voor consumenten en zorgt voor voldoende financiering om Nederlandse en Europese ambities waar te kunnen maken. Banken zijn daarom voorstander van de totstandkoming van een Europese Kapitaalmarktunie.

Kapitaalmarkten zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen er onder meer voor dat bedrijven er terecht kunnen voor financiering, consumenten er hun spaargeld kunnen beleggen, en investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars kunnen investeren. Deze markten zijn nu nog vaak nationaal geregeld, waardoor deze klein en inefficiënt blijven en daarmee minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders en voor grensoverschrijdende dienstverlening. Daarom werkt de EU aan een geïntegreerde Europese Kapitaalmarktunie.

Op 19 juni spreekt de Tweede Kamer over macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief, waaronder de doorontwikkeling van de Kapitaalmarktunie. In aanloop naar dit Kamerdebat spreken de banken hun steun uit voor de doorontwikkeling van de Europese Kapitaalmarktunie.

In de position paper roept de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) beleidsmakers daarom op zich in te zetten voor een spoedige vervolmaking van de Kapitaalmarktunie, met een gelijk speelveld voor banken en een sterke mondiale concurrentiepositie voor de Europese financiële sector. Om er voor te zorgen dat Nederlandse bedrijven, consumenten en andere betrokkenen de vruchten kunnen plukken van sterke Europese financieringsmarkten, moet Nederland bovendien actief meedenken over de vormgeving en toekomst van Kapitaalmarktunie. De NVB ziet daarbij zes prioriteiten ter ondersteuning en versnelling van de totstandkoming van de Kapitaalmarktunie:

  1. Creëren van een beter regime voor securitisatie
  2. Aanpakken van fragmentatie en verbeteren van de impact van EU-regelgeving op het functioneren van kapitaalmarkten
  3. Stimuleren van deelname door particuliere beleggers
  4. Verbeteren van digitalisering van handels- en marktinfrastructuur
  5. Faciliteren van meer transitiefinanciering
  6. Versterken van de Nederlandse rol als financieel centrum in de KMU

De volledige position paper is hier te lezen.

Bron: NVB