De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waardeert de modernisering en vereenvoudiging van de rechtsvormen van vennootschappen die de overheid wil doorvoeren. De wetgever beoogt daarmee onder andere een duidelijker basis voor financiering te scheppen. De NVB waarschuwt echter voor het onbedoelde effect dat potentieel voor 237.000 vennootschappen opnieuw klantonderzoek moet worden uitgevoerd en bepaalde producten (zoals een hypotheek) mogelijk opnieuw moeten worden afgesloten. De continuïteit van de dienstverlening staat hierbij op het spel. Dit zou tot onnodig veel hinder voor klanten van banken kunnen leiden. Dat stelt de NVB in reactie op de consultatie “Wet modernisering personenvennootschappen” van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën.

De huidige regeling van personenvennootschappen bevat veel onduidelijkheden en voldoet niet in alle opzichten aan de eisen van deze tijd, aldus de NVB. De eenvoud van de nieuwe regeling spreekt de NVB aan. Het conceptwetsvoorstel bevat echter nog onduidelijkheden, zoals op het gebied van de aansprakelijkheid, de toe- en uittreding van vennoten en de consequenties voor het Deposito Garantie Stelsel. Het voorstel zou daarom op een aantal punten moeten worden aangepast.

Banken kunnen na deze wetswijziging niet altijd meteen beoordelen of sprake is van een nieuwe of bestaande klant. Om de administratieve lasten voor banken en het bedrijfsleven te beperken, stelt de NVB voor dat iedere Vennootschap Onder Firma (VOF), CV en maatschap die met de inwerkingtreding van de wet automatisch rechtspersoonlijkheid krijgt, hetzelfde handelsregisternummer behoudt. Banken die met deze VOF’s, CV’s en maatschappen zakendoen, hoeven dan onder andere hun tenaamstelling van rekeningen en rapportages niet aan te passen, wat ook voor de klant een voordeel is.

Bron: NVB