De urgentie om oplossingen te vinden voor onze maatschappelijke uitdagingen is groot, zeker na de val van het kabinet. De energietransitie, de overgang naar duurzame landbouw en het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen hebben grote prioriteit. De samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en maatschappij op nationaal en Europees niveau is hiervoor cruciaal. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een position paper dat is gestuurd aan politieke partijen als inbreng voor hun verkiezingsprogramma’s.

Weerbare banken (met voldoende kapitaal- en liquiditeitsbuffers) nemen in economisch goede en slechte tijden hun verantwoordelijkheid. De NVB vindt dat buffers en lasten voor banken niet verder moeten stijgen zodat banken investeringen van consumenten en bedrijven volop kunnen blijven financieren.

De Nederlandse bankensector zet met diverse producten al actief in op de duurzame transitie op de woningmarkt en helpt  bedrijven actief te investeren. Voor opschaling en versnelling is het echter nodig dat  de overheid zekerheid en perspectief biedt door gerichte normering, beprijzing en subsidiëring. Als overheid, bedrijfsleven en banken volop samenwerken, ontstaat een vliegwiel voor verduurzaming.

Belangrijke partner

 

Banken zijn een belangrijke partner in het bestrijden van financiële criminaliteit. Om klanten te ontzien en criminelen te verstoren vindt de NVB het cruciaal dat:

 

  • Onderling delen van relevante informatie tussen publieke en private partijen (gepseudonimiseerd) mogelijk wordt
  • Publieke registers (Basis Registratie Persoonsgegevens en UBO) weer beschikbaar komen voor banken
  • Alleen ingezet wordt op risico-gebaseerde klantonderzoeken met als uitgangspunt: “Meer waar het moet, minder waar het kan”.

 

De NVB wil verder de publiek-private samenwerking voor schuldhulpverlening versterken door het instellen van een wettelijke basis voor kwaliteitseisen van gemeentelijke schuldhulpverlening (via de Wet gemeentelijke schuldhulp). Tot slot vragen banken dat financiële educatie een standaard onderdeel wordt van lesprogramma’s zodat kinderen en jongeren verstandige financiële keuzes leren maken.

 

Lees hier het gehele position paper.

Bron: NVB