De Nederlandse Vereniging van Banken kan zich goed vinden in de voorstellen die Van Dijkhuizen doet om de Nederlandse woningmarkt weer in beweging te krijgen.

Meer aflossen verbetert niet alleen de schuldpositie van individuele huizenbezitter, het vermindert ook de risico’s voor de financiële stabiliteit van Nederland. Gelijktijdige aanpak van de koopsector en de huursector is daarbij essentieel. Door deze integrale aanpak biedt de commissie ook daadwerkelijk een perspectief voor de woningmarkt op langere termijn.

De kracht van het voorstel is gelegen in het feit dat het aflossen van de eigenwoningschuld voor zowel bestaande als nieuwe gevallen wordt gestimuleerd. Doordat Van Dijkhuizen een aanpak via de belastingtarieven voorstelt, is deze gelijke behandeling van oude en nieuwe gevallen ook goed uitvoerbaar. Hiermee wordt voorkomen dat de doorstroming wordt belemmerd waardoor huizenprijzen nog meer onder druk komen te staan.

Verder vindt de NVB de voorstellen om iets te doen aan de restschuldproblematiek zeer nuttig; het is belangrijk dat financiers en fiscus gezamenlijk voorstellen ontwikkelen om te voorkomen dat mensen niet kunnen verhuizen vanwege een dreigende restschuld. De NVB treedt hierover graag in overleg met de Belastingdienst, waarbij de voorstellen van Van Dijkhuizen als basis kunnen dienen.

Bron: NVB