De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) heeft kennisgenomen van het Manifest van de Consumentenbond dat zij bekend heeft gemaakt en werpt de inhoud van de oproep ‘Stop de schuldenindustrie’ verre van zich. ‘Kennelijk weet men weinig van de incassobranche en meent er ongefundeerd wel van alles over te kunnen roepen, maar dat is niet wat helpt’, aldus NVI-voorzitter Connie Maathuis.

Wettelijke regulering incassobranche

Het is opmerkelijk te noemen dat de Consumentenbond nu het toneel meent te moeten pakken, juist nu op 1 april jongstleden de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) is ingevoerd. Met deze nieuwe wet, die in ieder geval voor incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten geldt, worden de buitengerechtelijke werkzaamheden die deze incassodienstverleners verrichten, gereguleerd. “Het is raar dat de Consumentenbond stelt zich al jarenlang druk te maken over de incassobranche, want we hebben hen niet gezien of gehoord toen er in de afgelopen jaren met alle stakeholders werd gesproken over die nieuwe wet”, zegt Maathuis. “De Consumentenbond heeft maar één keer een reactie gegeven en daarom bevreemdt het ook dat men nu met polariserende bewoordingen ten strijde trekt.”

Twee belangrijke rapporten

Op de laatste vrijdag voor het zomerreces stuurde het vorige kabinet twee rapporten over de schuldenketen aan de Tweede Kamer. Dat betreft het IBO-rapport problematische schulden ‘Naar een beter werkende schuldenketen’ en de Contourenschets civiele invordering. In beide rapporten worden na breed onderzoek de nodige aanpassingen voorgesteld, die nu op een reactie van het nieuwe kabinet wachten. Het manifest van de Consumentenbond geeft geen nieuwe onderwerpen aan die niet al in deze rapporten staan verwoord.

Onwaarheden

Wel maakt het manifest gebruik van onjuiste cijfers en vermeendheden zonder onderbouwing. De incassobranche heeft geen winstmarge van 46% en de zinsnede dat er ‘miljarden worden verdiend aan incassokosten, rentes en handel in vorderingen’ is ongefundeerd. Ook het artikel dat onlangs in het aprilnummer van de Consumentengids werd geplaatst, staat bol van onjuistheden. Zelfs een Consumentenbond kan het zich niet veroorloven om onjuiste informatie te geven of met cijfers te strooien die nergens op zijn gebaseerd.

Reis van de vordering

Uit de thematafels van het ministerie van Justitie & Veiligheid die in 2023 met vertegenwoordigers van de schuldenketen zijn gehouden is een heldere infographic samengesteld hoe de kosten die gemoeid zijn met de invordering in elkaar steken. Daaruit komt helder naar voren dat ‘incassokosten’ maar op één moment tevoorschijn komen, namelijk in de minnelijke fase. Het gaat dan om één bedrag waarvoor – hoelang een traject ook duurt en hoeveel handelingen er ook zijn gedaan – geen enkele verhoging geldt. Bij uitstek is dat een instrument om schulden klein te houden, in tegenstelling tot de kostenophoging die plaatsvindt vanaf gerechtelijke invordering en daarna. Dat onderscheid wordt te vaak niet gemaakt, zelfs niet door de Consumentenbond.

Bron: NVI