Zowel de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) als de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) zijn voorstander van het gebruik van informatie om de schuldenproblematiek structureel te verminderen.
Beide ledenorganisaties zijn echter tegenstander van het huidige Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS).

Arie van Herk, voorzitter van de NVH licht toe: "Het bijeen brengen van privacygevoelige gegevens over schulden van mensen uit verschillende bronbestanden in één nieuw groot databestand is onnodig en onwenselijk. Een dergelijke oplossing is kwetsbaar door de grote hoeveelheid privacygevoelige gegevens die op een plek wordt samengebracht. Het huidige LIS roept ook weerstand op bij de bevolking en kan het een aantrekkelijk doelwit zijn voor mensen die misbruik van de informatie willen maken."

Het plan voor het opzetten van het LIS is al meer dan 5 jaar oud maar nog steeds is het niet gelukt om een concrete werkbare oplossing te realiseren. Daarnaast is de huidige opzet van het LIS al 2 keer door het CBP afgewezen omdat het op vele punten nog steeds niet voldoet aan de privacy wetgeving.

De voorgestelde oplossing van de NVH en NVI is geen nieuw databestand met privacy gevoelige gegevens in te richten. Zij zien meer in een oplossing die de gegevens per aanvraag direct, maar versleuteld, uit de bronbestanden ophaalt. "De informatie kan dan worden gebruikt om te beslissen of de betrokkene de verplichtingen kan dragen en daarna wordt de data weer vernietigd", aldus Jet Creemers, voorzitter van de NVI. Deze technieken zijn al beschikbaar.

Zowel de NVI als de NVH hopen dat het alternatief serieus zal worden onderzocht door de overheid en de betrokken private partijen, zodat burgers zich geen zorgen meer hoeven te maken over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens.

Bron: www.stopdemonsterdatabase.nl