De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft het woningmarktakkoord dat vanmorgen is gepresenteerd door het kabinet en een drietal oppositiepartijen, positief ontvangen.

Volgens de NVM brengt het akkoord meer rust op de woningmarkt en kan het een start zijn om de doorstroming te bevorderen.  NVM-voorzitter Ger Hukker is verheugd over een aantal onderdelen van het akkoord.

“Op de koopwoningmarkt komt meer maatwerk, starters worden gestimuleerd door verhoging tot 50 miljoen euro van de Rijksbijdrage voor startersleningen. De maatregelen voor de corporatiesector worden verzacht. Ook krijgt de bouw een impuls door een verlaging van de btw. Dit zijn stuk voor stuk verbeteringen ten opzichte van de eerdere kabinetsplannen.”

Hukker vindt het wel zaak om op het detailsniveau het plan goed uit te werken en de komende jaren geen nieuwe obstakels op te werpen.

Bron: APS