De NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs/ OCW) hebben een convenant ondertekend waardoor hulpverlening aan mensen met schulden makkelijker wordt. Het convenant is op 1 januari 2013 in werking getreden.

DUO heeft al jaren een samenwerkingsverband met de NVVK. In het convenant is afgesproken dat DUO invorderingsmaatregelen tijdelijk zal opschorten wanneer een persoon aan is gemeld bij de schuldhulpverlening. Op deze wijze wordt aan de schuldhulpverlening de ruimte geboden om een schuldregeling tot stand te brengen die een schuldenvrij bestaan mogelijk maakt.

DUO zal ook actief doorverwijzen naar de schuldhulpverlening wanneer duidelijk is dat er sprake is van financiële problemen. Deze afspraak heeft een preventieve werking. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: “Wij zijn zeer blij met dit convenant. We kunnen als schuldhulpverlening meer mensen vroegtijdig ondersteunen doordat DUO naar ons doorverwijst. Het is voor de leden van de NVVK én voor de schuldenaar natuurlijk van groot belang dat DUO blijft meewerken aan minnelijke regelingen”.

Het convenant maakt duidelijk onderscheid tussen saneerbare en niet saneerbare schulden. De afspraak in het convenant is dat een studielening binnen de looptijd van een schuldregeling niet afgelost hoeft te worden en dat de rente daarop wordt bevroren. Dat levert de nodige rust op om de 36 maanden van een traject in de schuldhulp succesvol te doorlopen. Daarna gaat de debiteur weer verder met het aflossen van zijn reguliere termijnen, eventueel naar draagkracht.

DUO kan door de afspraken met de NVVK erop vertrouwen dat achterstallige betalingen zoveel mogelijk worden ingelopen.

Bron: NVVK